یونا الکساندر

«یونا الکساندر» از استادان برجسته‌ی دانشگاه دولتی نیویورک و مدیر مرکز ترادانشگاه مطالعات تروریسم و از پژوهشگران ارشد انستیتوی مطالعات سیاست است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS