داگلاس آرونین

«داگلاس آرونین» قاضی بازنشسته است و در فورست هیل، کوئینز زندگی می‌کند و همه‌ی زندگی‌اش عضوی نزدیک به جامعه‌ی یهودی بوده است. نوشته‌های وی در وبسایت‌های بسیاری منتشر شده‌اند.

  • تابع أو اشترك
  • RSS