نوریت باخراخ

«نوریت باخراخ» ساکن اسرائیل است و مادر پنج فرزند. وی مدیر «موزیاکا: مذهب، جامعه، و کشور» است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS