دانی دانون

دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS