اودد عران

«اودد عران» از دیپلمات‌های باسابقه‌ی اسرائيل، و در حال حاضر از پژوهشگران ارشد «انستیتوی مطالعات امنیت ملی امنیت» در اسرائیل است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS