یوناتان قر

«یوناتان قر» مدیر امنستی بین المللی در اسرائیل

  • تابع أو اشترك
  • RSS