تزاخی هانگبی

«تزاخی هانگبی» وزیر اسرائیل در امور همکاری‌های منطقه‌ای و عضو حزب لیکود است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS