دانیئل هارتمن

خاخام دکتر «دانیئل هارتمن» رئیس «انستیتوی شالوم هارتمن» (Shalom Hartman Institute) و مدیر پروژه مشارکت این انستیتو است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS