شلدون کیرشنر

شلدون کیرشنر روزنامه نگاری ساکن تورنتو است. او در مجله آنلاین خود در آدرس زیر می نویسد SheldonKirshner.com

  • تابع أو اشترك
  • RSS