یائیر لاپید

لائیر لاپید از نمایندگان کنست (پارلمان اسرائیل) و رئیس حزب «یش عاتید» است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS