سیوان رحاو مئیر

«سیوان رحاو مئیر» - روزنامه نگار، نویسنده و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی در اسرائیل است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS