الحنان میلر

الحنان میلر روزنامه نگار، و پژوهشگر کارشناس جهان عرب است. پروژه آنلاین او، «اهل کتاب»، با هدف نزدیک کردن یهودیان و مسلمانان از طریق پخش ویدئوهایی جذاب در شبکه های اجتماعی است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS
May 15, 2020
11:05 pm