آوراهام نگویسه

دکتر آوراهام نگویسه، زاده‌ی اتیوپی و عضو کنست (پارلمان اسرائیل) از حزب لیکود، و رئیس کمیته‌ی امور مهاجران، جذب و جوامع یهودی خارج از اسرائیل است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS