اصاف اوریون

کلنل اصاف اوریون، از پژوهشگران ارشد موسسه پژوهشی اسرائیلی آی ان اس اس و رئیس برنامه بایکوت و مشروعیت زدایی است و مدیریت برنامه چین را به عهده دارد.

  • تابع أو اشترك
  • RSS