جک روزن

«جک روزن»، رئیس کنگره یهودیان آمریکا است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS