جینا شفر

«جینا شفر»، مشاور روابط عمومی، همراه با شوهر و چهار فرزندش ساکن اورشلیم است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS