دیوید شاو

«دیوید شاو»، مشاور ارتباطات و از بنیانگزاران «KeshetUK» و رئیس انجمن گیهای یهودی لندن است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS