هیلی سویفر

هیلی سویفر مدیر اجرایی شورای یهودیان دموکرات آمریکا و مشاور امنیت ملی سناتور کامالا هاریس است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS