ملودی سوشارویتز

ملودی سوشارویتز، مشاور در امور ارتباطات و استراتژی در اسرائیل و آلمان

  • تابع أو اشترك
  • RSS