دیوید وردیگر

«دیوید وردیگر» سخنران و نویسنده و کارآفرین مجرب فناوری، متفکر استراتژیک و مشاور بشردوستی و نوآور غیرانتفاعی است.

  • تابع أو اشترك
  • RSS