آشنایی با انتخابات شهرداری اورشلیم

توضیح «سیستم رأی-گیری دو-مرحله ای» و تأثیرش بر چگونگی رأی دادن شما

این متن درباره این که چرا باید به یک نامزد بخصوص در اورشلیم رأی بدهید، نیست. در واقع خودم هم هنوز نمی دانم به کی می خواهم رأی بدهم.

من فقط می خواهم توضیح بدهم که انتخابات شهرداری چگونه انجام می شود. بسیاری از مردم از این سیستم سر در نمی آورند، بخصوص با تعداد زیاد نامزدها و احزاب گوناگون.

انتخابات شهرداری اورشلیم، یک سیستم رأی گیری دو-مرحله ای است.

روز پنجشنبه، ۳۰ اکتبر، اورشلیمی ها شهردار خود را انتخاب خواهند کرد. این، به شیوه استاندارد (و اسرافکار) مدل اسرائیلی، شامل رأی دادن به یک نامزد با نوشتن نام او بر برگه ای توی یک پاکت می می شود. امسال، روز انتخابات محلی، در صورتی که ساکن ناحیه انتخاباتی باشید، روز تعطیل هم است، و این هم خودش خیلی خوب است.

اگر یکی از نامزدها بیش از ۵۰درصد آرا را به دست آورد، برنده شده است، و شهردار خواهد شد. در تمام [یا همه؟] انتخابات پیشین، شهردار در دور اول انتخاب می شد. اما فقط به خاطر شمار زیاد نامزدها و به خاطر به این که همه-پرسی ها نشان می دهد شمار زیادی از آنها شانس بسیار زیادی دارند، پیروزی ۵۰٪ دور اول به نظر بعید می رسد، مگر آن که تغییر عظیمی روی دهد.

اگر هیچ نامزدی در دور اول ۵۰٪ آرا را به دست نیاورد، همه به جز دو نفری که در رأس قرار گرفته اند، حذف می شوند. دو نفری که در رأس قرار دارند برای رو در رویی به دور دوم انتخابات می روند، که روز پنجشنبه ۱۳ نوامبر برگزار می شود.

در دور دوم، تنها دو نامزد حضور خواهند داشت و هر کدام که بیشترین رأی را بیاورد برنده است.

برای شما به عنوان رأی-دهنده، این به چه معناست؟ بله، البته که بغرنج است. معنایش آن است که در دور اول، رأی خود را با در نظر گرفتن آن که می خواهید برنده نهایی شود، به صندوق می ریزید، اما همچنین با در نظر گرفتن آن که می خواهید به دور دوم برسد.

برای مثال، شاید کسی باید که شما از ته دل بخواهید که برنده نشود، و نیست اصلی شما آن باشد که مانع او شوید. در این صورت، شاید بهتر آن باشد که به هر کسی که فکر می کنید می تواند به آسانی در در رقابت چهره به چهره از او جلو بزند، رأی بدهید. اما این تاکتیک تنها در صورتی خوب است که آن شخص شانس رسیدن به دور دوم را داشته باشد.

از سوی دیگر، شاید احساس شما این باشد که می توانید در دور اول به هر کسی که می خواهید رأی دهید و سپس در دور دوم، تصمیم بگیرید به کدام یک از دو طرف رأی بدهید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/making-sense-of-the-jerusalem-mayoral-election/

تعليقات