آنها که صلح ارمغان می‌ آورند، فرزندان خدا نام خواهند گرفت

پیرامون آموزه های هولوکاست؛ دعوت به شاهد شدن از راه عشق به همسایه؛‌ و امید بازگشتن نعاما ایساخار به آغوش خانواده

برای آنها که در اردوگاه مرگ «آشویتس-بیرکینا» و در سراسر دوران هولوکاست رنج بردند و به مرگی هولناک مردند مویه می کنیم. برای آرامش آنها اعضای خانواده خود را در اثر این جنایات از دست دادند، دعا میکنیم.

تمام مردم می بایست از آموزه های تاریخ درس بگیرند و هرگز نباید از ایستادگی در کنار همسایگانی که متعلق به فرهنگها، قومیتها، و ادیان گوناگونند، تا زمانی که از آزادی و امنیت آنها اطمینان حاصل نشده، دست بکشیم.

برای زندگانی آنها که زنده ماندنشان خود در شمار پیروزی بر شرارت غیرقابل تصور هولوکاست است، خدا را شکر می گوییم. برای آنها که خطر شکنجه و مرگ را بجان خریدند تا جان همسایگان یهودی خود را نجات دهند، تنها به این دلیل که این تنها راه بسوی راستی و درستی است، خدا را شکر میگوییم.

فروتنانه از خداوند میخواهیم به چشمانی بدهد که بذر بیعدالتی را، وقتی که کاشته میشود، ببینیم، و به ما شجاعت بدهد که در راه راستی و درستی قدم بگذاریم، چنانکه بهترینان ما پیش از این قدم گذاشتند.

از این واقعه، چه باید بیاموزیم؟ همه ما می بایست بهوش باشیم تا دیگر بار چنین شرارت هولناکی روی ندهد و به نسلهای آینده این حقیقت را بیاموزیم که خداوند در روان فرد فرد بشریت جلوه گر است، و جان فرد فرد انسانها ارزشمند است. و از این نیز فراتر. یاد تمام آنها که بخاطر همسایه خود جان خود را از دست دادند را با پیروی از عطوفت و شجاعت آنها، شفقت و بخشش آنها گرامی داریم.

ما با عشق به دیگری و به همسایه خود، شاهدان جهانیم. مسؤولیت عظیم ما، که از سوی خداوند به ما داده شده، ما را مکلف میدارد که برای پیوستگی و اتحاد جسمانیت عیسی مسیح به چالش برخیزیم، و به مثابه یک تن واحد، همانگونه که دلسوز خود هستیم، دلسوز همسایگان خود باشیم.

هرگز نمیبایست اعمال زشت گذشته را از یاد ببریم، اما این اعمال نمیبایست و نباید آینده ما را شکل دهند. هر عملی که ریشه در عطوفت و شفقت دارد، که ریشه در مهربانی دارد، هر بار که همسایه ای بدنبال ادعایی نرفته بلکه بخشش نشان میدهد، اینها همه خشتی دیگر از خانه ای است که تمام بشریت را در خود پناه میدهد.

خداوندگار ما، عیسی مسیح، چنین گفت که بزرگترین آمرزش خداوند نصیب آنها خواهد شد که صلح می آورند، که شفقت نشان میدهند، که سوگواری میکنند، و آنها که بخاطر او مورد آزار قرار میگیرند. آنها که در ایمان ما با شریک اند، که فرادست باشند و چه فرودست ترین، و هر یک می بایست بر أساس داشته های خود بیشترین تلاش را در این امر مقدس بنمایند و هر یک به قدر چالش خود شامل آمرزش او خواهد بود. این بخشندگانند که می بخشایند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-peacemakers-will-be-called-children-of-god/

عن الكاتب
اسقف اعظم کلیسای اورشلیم، تئوفیلوس سوم
تعليقات