اهمیت حیاتی قانون دو کشور برای دو ملت در آیندهٔ اسرائیل

تصویر: «اندی لیوین» نمایندهٔ پارلمان ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی هنگام عرضهٔ «قانون دو کشور برای دو ملت» در کاپیتول هیل، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱.  در دو سوی او، از چپ براست، حدر ساسکیند، رئیس و مدیرعامل آمریکاییان خواهان صلح، حالا؛ آلان لوهنتهال، نمایندهٔ پارلمان؛ سارا جیکوب، نمایندهٔ پارلمان؛ پیتر ولچ، نمایندهٔ پارلمان؛ و جرمی بن-آمی، رئیس انجمن ناسودبر جی استریت؛ 
(Ron Kampeas/JTA, via The Times of Israel)
تصویر: «اندی لیوین» نمایندهٔ پارلمان ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی هنگام عرضهٔ «قانون دو کشور برای دو ملت» در کاپیتول هیل، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱. در دو سوی او، از چپ براست، حدر ساسکیند، رئیس و مدیرعامل آمریکاییان خواهان صلح، حالا؛ آلان لوهنتهال، نمایندهٔ پارلمان؛ سارا جیکوب، نمایندهٔ پارلمان؛ پیتر ولچ، نمایندهٔ پارلمان؛ و جرمی بن-آمی، رئیس انجمن ناسودبر جی استریت؛ (Ron Kampeas/JTA, via The Times of Israel)

آدم نباید اجازه دهد دوستانش در پرتگاه نابرابری، بیعدالتی، و خشونت بی پایان، که با ارزش های بنیادین آدم در تضاد است، سقوط کنند؛‌ جناب «اندی لیوین»، نمایندهٔ پارلمان ایالات متحده، از شما متشکریم.

در اسناد تأسیس کشور، اسرائیل سرزمینی ترسیم شده بود که برابری اجتماعی و سیاسی برای تمام ساکنان از اصول بنیادین آن است. منشور استقلال ما ملتی را مجسم می کرد که به برابری حقیقی همهٔ مردم خود وفادار است.

در طول ۴۰ سال خدمت در نیروهای دفاعی اسرائیل، از جمله همین اواخر که در مقام نایب رئیس ستاد کل خدمت می کردم، این آن دیدگاهی بود که بخاطرش می جنگیدم. اکنون به عنوان یک عضو کنست و دولت ائتلاف، به این نبرد در میدان سیاست ادامه می دهم، جایی که دیدگاه اسرائیل با مهمترین تهدید کنونی خود رو در رو است.

هر روز، نیروهای بیشتری از جناح راست اسرائيل-به یاری نیروهای جناح راست ایالات متحده- می کوشند ما را بیشتر و بیشتر از آن ارزش ها دور کنند. اینان بدنبال سلطهٔ دائم بر سراسر کرانهٔ باختری و با چشم اندازی قومی-ملی گرا از کشورمان اسرائیل، ما را به پرتگاه نابرابری، بیعدالتی، مصادره، و خشونت بی پایان می کشانند و در این روند، نه تنها خانه ها را ویران می کنند، خانواده ها را بیخانمان می کنند، و حقوق فلسطینیان را زیر پا له می کنند، بلکه آیندهٔ کشورمان را نیز به عنوان مهد دموکراسی قوم یهود به مخاطره می اندازند.

خطاب به دوستان نزدیک اسرائیل در ایالات متحده، مایلم چنین بگویم: بهترین دوستان، کسانی نیستند که کورکورانه از هر گام تو حمایت کنند. بهترین دوستان کسانی نیستند که رفتار ناساز یا خود-تخریب گر دوستان خود را تقویت کنند. بهترین آنانند که حاضرند در مقابل بدترین انگیزه های شما ایستادگی کنند، و زوایای بهتر ذات شما را توانمند کنند، و به شما یاری کنند تا بهترین خوی خود را پدیدار کنید.

ملت من در لحظهٔ حاضر به چنین دوستانی و چنین متحدانی نیازمند است.

برای همین است که من با معرفی «قانون راه حل دو کشور برای دو ملت» در مجلس نمایندگان ایالات متحده دلگرم شدم. قانون جدید که به قلم «اندی لیوین»، نمایندهٔ یهودی پیشرو کنگره ایالات متحده که خود را با افتخار صیونیست لیبرال می داند، به تحریر در آمده، بیش از هر قانون متأخری ،حمایت آمریکا از اسرائیل را در مسیری متوازن، باثبات، و پایا خواهد انداخت. علیرغم آنکه راه حل دو کشور برای دو ملت در حال حاضر چقدر دور از دست و نامحتمل باشد اما این لایحهٔ ضرورت لحظهٔ حاضر است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-two-state-solution-act-is-critical-for-israels-future/

تعليقات