ایرانیان موفق در کشورهای دنیا می درخشند

تا آنجایی که هم سن و سالهای من به یاد دارند در طول سالهای قبل از انقلاب ۱۳۵۷ هر جوانی که برای تحصیلات عالیه به خارج از کشور می رفت بعد از اتمام تحصیلات با افتخار فراوان به ایران باز می گشت.

این رسم بعد از انقلاب جمهوری اسلامی در ایران عوض شد، نابغه های جوان و متفکر که برای تحصیلات به کشورهای آمریکا و اروپا مسافرت کردند، انگیزه ای برای باز گشت به ایران پیدا نکردند، در حقیقت تشویق هم نشدند که به کشور مادری خود برگردند، زیرا که کشور را از آنها دزدیده بودند، موردی نداشت که به کشوری برگردند که در آن آزادی گفتار و عمل نداشته باشند.

در طول چهل سال به تدریج مغزها از کشور فرار کردند. ریاضی دانان، پزشکان، مهندسان وکلای دادگستری، کارشناسان محیط زیست و بسیاری از هنرمندان تلویزیون و سینما که ممنوع الکار و ممنوع الصدا شدند، موسیقی دانان و نوازندگان خبره ای که با وجود عشق و علاقه بسیار به زادگاه خود مجبور به ترک آن شدند و هرگز نتوانستند هنر خود را برای هموطنان ساکن کشور به اجرا بگذارند.

(عکس: لئوناردو بهرام تاج آبادی)

در اول هفته خبر دریافت لقب لرد از طرف کشور فرانسه به آقای بهرام تاج آبادی با نام هنری لئوناردو، هر ایرانی موسیقی دوست را خوشحال کرد. این برنامه مجلل در قصر انیر و در حضور پرنس شارل امانوئل، پرنس هری و خیلی دیگر از شخصیتهای مهم به ایشان لقب لرد بطور رسمی اهدا شد.

ایشان در سال 2005 برای تحصیلات عالیه موسیقی به قصد کشور فرانسه از ایران خارج شد.

بدلیل عشق و علاقه فراوان به موسیقی در نزد بزرگان موسیقی جهانی در دو کشور ایتالیا و اسپانیا و همانگونه در سایر کشورهای اروپایی دیگر هم به فراگیری دانش در مورد موسیقی ادامه داد.

بهرام تاج آبادی در سال 2015 در کشور مجارستان با گروه موسیقی ایرانی تبار ساکن اسرائیل به نام گروه گلها به رهبری استاد منشه ساسون و خواننده خوش صدا و چیره دست خانم فرزانه کهن برنامه هنری فراموش نشدنی اجرا کردند.

آقای لئوناردو که یک ثروت موسیقی ایرانی هستند به گفته خود عاشق ایران بوده و هنوز هم در دل آرزوی آزادی کشور خود از دست ایران ربایان را دارد و آرزوی اجرای کنسرت به افتخار آزادی ایران می باشد.

 

(عکس: لئوناردو بهرام تاج آبادی)

عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات