این ناانتخابات‌ های سوال برانگیز

دومین دور انتخابات عمومی اسرائیل در سال جاری دارد به سرعت حال و هوایی مشخصا غیرسیاسی میگستراند. از بیرون چنین به نظر می آید که تمام عناصر موثر کارزار انتخاباتی به کناری زده شده اند، اول به سود روایتی که جذب تغییر و تحولات حزبی (ادغامها، انشعابها، دگرگونیها، بازتنظیم‌ها) است، و سپس – اکنون که لیست نامزدها تحویل داده شده و مرزها مشخص شده – به سود چالشهای جسورانه ائتلاف و ساختارسازی پسا-۱۷سپتامبری.
آنچه در این بُرخوردنها از دست رفته همان عناصری است که کارزار انتخاباتی را میسازد: انگیزه های مشترک، چشم‌اندازهای رقابتی، موضوعات داغ، دغدغهٔ شهروندان، برنامه‌ های جایگزین، و حتی شیوه های گوناگون رهبری.

روایاتی که حول این انتخابات حساس بافته میشود از جانب مجموعه ای از سیاستمداران، نظرسنجها، و مرادهای معتبری بافته میشود که شریان حیات ماوقع و معانی را در چنگ میفشارند. کانالهای ۱۱، ۱۲، و ۱۳، بهمراه خروجیهای خبری چاپی و آنلاین (از طریق نظرسنجیهایی که طراحی و تولید میکنند)، با رهبران احزاب در تجسم افسانه های انتخاباتی بی اساس که ظاهرا به نتیجه ناگزیر منتج میشود، در تبانی اند: یک دولت اتحاد ملی که گروههای رقیب را زیر چتر مشترکی کنار هم بگذارد. آنچه آشکارا پنهان مانده است آن است که سکان دست کدامیک خواهد بود. چنین به نظر میرسد که نتیجه از پیش معلوم و کارزار یک نااتفاق ملال آور و زائد است که بر ناگزیر بودن اینها همه صحه میگذارد.

اما آیا همه چیز همانطور که به نظر می آید، از پیش تعیین شده است؟ آیا این انتخاباتها محکوم به پیروی از متنی هستند که اکنون دارد نوشته میشود؟ آیا نمیتوان پایان دیگری بر آن متصور شد، و در نهایت به سرانجام رساند؟ آیا این موج پویای موجود، به قصه ملال آوری که عامدانه برای فروبردن رای دهندگان به خواب طولانی آخر تابستان طرح شده، تن خواهد سپرد؟ یا هنوز دیر نیست و میتوان انتخابات را زنده کرد، از معنا سرشار کرد، کارشناسان خودساخته را به شگفتی واداشت؟ پاسخ تنها در دست بدنه رای دهنده خسته و روزبروز درمانده تر است : او میتواند با روایت حاکم همراه شود، و یا خاطرنشان کردن به تمام دست-اندر-کاران، که تنها اوست که کلید نتایج را در دست دارد پس امیدها و نیازها و تمایلات ریشه-دار اوست که میبیاست در بقایای روند ظاهرا از پیش-تعیین شده کارزار انتخاباتی اولویت یابد، روایت جایگزین خود را بسازد که بسیار موثرتر، و سرنوشت ساز است.

پیشگفتار قصه ای که دارد روایت میشود، درست پس از آنکه بیست و یکمین دوره‌ٔ تازه-انتخاب کنست خود را در ۳۰ مه ۲۰۱۹ خود را منحل نمود، درست یکماه پس از آن که طی مراسمی سوگند یاد کرد، به تحریر در آمد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/these-curious-non-elections/

عن الكاتب
پروفسور نائومی خزان، معاون پیشین سخنگوی «کنست» (پارلمان اسرائیل)، مدیر دانشکده دولت و اجتماع در کالج «آکادمیک تل آویو – یافو» است.
تعليقات