برای حفظ کرهٔ زمین مشوق مشارکت خاورمیانه باشیم

تصویر: کشاورزان مصری در روستای دوم، شهر غوطه، فیوم، مصر،۵ اوت ۲۰۲۰، زیر سایهٔ نخلی خشکیده وسط زمین های بایر که زمانی سبز و حاصلخیز بودند. (AP Photo/Nariman El-Mofty, File)
تصویر: کشاورزان مصری در روستای دوم، شهر غوطه، فیوم، مصر،۵ اوت ۲۰۲۰، زیر سایهٔ نخلی خشکیده وسط زمین های بایر که زمانی سبز و حاصلخیز بودند. (AP Photo/Nariman El-Mofty, File)

شاید ناباوران «خاورمیانهٔ مجهز به انرژی تجدید پذیر» را رؤیا بخوانند، اما این خط لوله حامل انرژی سبز است که جهان را از وابستگی به سوخت فسیلی نجات خواهد داد.

بحران جهانی اقلیمی فاجعه ای برای خاورمیانه خواهد بود، اما مانند همهٔ بحران ها، فرصت نیز به ارمغان می آورد. با شروع نشست COP27 در شرم الشیخ مصر، رهبران جهان با تعهد به تجدید مثبت همترازی های موجود به خاورمیانه می آیند:‌ یک اتحاد جدید منطقه ای میان اسرائيل و همسایگان عرب، و گسترهٔ وسیع تری از مدیترانهٔ شرقی در پاسخ به ضرورت های عاجل اقلیمی در حال شکل گیری است.

شیمعون پرس، نهمین رئیس جمهوری اسرائیل از چشم انداز خود از خاورمیانهٔ نو گفت؛ من آنچه اکنون روی می دهد را خاورمیانهٔ تجدید پذیر می نامم.

خاورمیانهٔ تجدید پذیر اتحادی در حال تشکیل است تا برای آنچه شاید بزرگترین تهدید منطقهٔ ما باشد، یعنی بحران آب و هوایی، راه حل های مشترک بیابد. این دیدگاهی است بر پایهٔ اکوسیستم منطقه ای صلح پایدار؛ منطقه ای که نه تنها «جدید»، به معنای متفاوت است، بلکه پایا و متکی به تکانهٔ مثبت خود نیز هست.

من امروز برای شرکت در COP27 وارد مصر شدم، اولین کشوری که با اسرائیل صلح کرد. از هنگام معاهدهٔ تاریخی صلح اسرائيل و مصر در ۱۹۷۹، اسرائیل با اردن صلح کرده، و همین اخیرا روابط خود را با امارات متحد عربی، بحرین، مراکش، و سودان عادی سازی کرده است. «پیمان های ابراهیمی» بسیار به موقع منعقد شدند و خاورمیانه را به سمت بازسازی پرشتاب زمینه های ضروری چالش های فردا پیش راندند. اما با شوری وصف ناپذیر امید دارم که کشورهای بیشتری در منطقه، از جمله همسایگان فلسطینی، و شاید روزی سوریه و لبنان نیز به همترازی بازتنظیم شدهٔ سبز بپیوندند.

شک نداشته باشید که اگر جهان موفق نشود به آماج ۱.۵ درجهٔ سلسیوس خود برسد، خاورمیانه به مصیبتی عظیم دچار خواهد شد. منطقه ای گرم، و خشک، که گرم تر و خشک تر خواهد شد؛ بالا آمدن سطح آب دریاها نیز ساکنان ساحلی را تهدید خواهد کرد.

و به خاطر آنکه همهٔ ما با چالشی مشترک مواجه هستیم، می بایست نیروهای خود را حول راه حل های مشترک متمرکز کنیم. زندگی ما وابسته به این است.

طی یک تغییر تاریخی اسرائیل در حال ادغام در خاورمیانه است و همسایگانش به این شناخت می رسند که آینده ای بر اساس مشارکت پویا با کشور یهودی و دموکراتیک اسرائیل بر اساس تعهدات مشترک به آیندهٔ فرزندانمان، کلید آینده ای روشن تر است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/to-save-the-planet-encourage-middle-eastern-partnerships/

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ