برنی؟ قدم رنجه کنید (دعوتی از برنی سندرز برای عید پسح‬)

سناتور عزیز‬،

مایلم بدانید که به عنوان یک خاخام ارتدکس، به شما افتخار می کنم. دلیل آن از این قرار است که ارزش هایی که اساس کمپین شما را تشکیل می دهد، از دل سنت های یهودی برمی خیزد. دغدغه فقرا را داشتن، و جنگیدن علیه بی عدالتی از موضوعات اصلی کتاب مقدس اند که در تلمود به تفصیل بیان شده اند. در هر نقطه ای که جامعه یهودی تشکیل شد، این ارزش ها، نشانه های بارز آن بودند. همچنین، دسترسی جهانی به امکانات آموزشی معتبر، از سنت های اصیل یهودیت است. در واقع، یکی از رهبران خاخامی نخستین، «ربان گملیئل»، به خاطر اِعمال سیاست های محدودگر بر امکانات آموزشی، عزل شد. ‬

واضح است که شما به تداخل بسیاری از نظرات خود با آنچه سنت یهود-مسیحی نامیده می شود، آگاهید. در واقع، انگیزه شما در دراز کردن دستی به سوی مسیحیت بنیانگرا و آن دعوت غیرمترقبه ای که روز جمعه اعلام کردید، بر همین اساس، بسیار مستدل است. ‬

اما نوبت به گامی مشابه در رابطه با نهادهای مذهب خود شما که می رسد، زبان به کام می کشید.‬

شما از مرکزیت هولوکاست در زمینه تفکر سیاسی خود گفته اید و ضرورت مقابله با نارواداری. به این خاطر، در مقابل شما سر فرو می آورم. اما باید در نظر داشت که یهودیان، درس های دیگری از هولوکاست آموخته اند. یکی از همکارانم، خاخام «ییتز گرینبرگ»، سخن مشهوری دارد که می گوید از آنجایی که دیگران به اندازه کافی برای نجات یهودیان اروپا کاری نکردند که بشاید، یهودیان امروز می بایست کمک به یکدیگر را از اهم اولویت ها بشمار بیاورند. و این شامل دغدغه های امنیتی کشور اسرائيل نیز هست. خواست من این نیست که ضرورتا نظر من را تصدیق کنی. آنچه از شما می خواهم این است که به این ریشه این نیاز توجه داشته باشید. و در نتیجه، اگر، برای نمونه، با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، اختلاف نظر دارید، این مهم را در خاطر داشته باشید که نقطه نظرهای او، نظیر شما، ریشه در هولوکاست دارد. ‬

اگر چه بسیاری از آنچه می گویید دارای انعکاسی است عمیق، اما به نظر چنین می آید که حمایت ما را طلب نمی کنید. تا جایی که به سیاست شما نسبت به اسرائيل مربوط می شود، آنچه به تفصیل یا خلاصه به زبان آوردید، از نظر ما قابل تحمل است. شکایتی نداریم. اما، نگرانی من از نشانه ها است، یا بهتر بگویم، از عدم نشانه ها، در برخورد با جامعه ای که قاعدتا می بایست تمایل به جذب آن داشته باشید. از میان کاندیداهای اصلی، شما تنها کسی بودید که کنفرانس آیپک را در برنامه خود وارد نکردید. که البته اقدام مناسبی در جهت جذب این جامعه نبود. تاکید شما بر رقم اشتباه ۱۰ هزار تلفات غیرنظامی در غزه در مصاحبه اخیر، نیز به همین ترتیب، اقدام مناسبی نبود. زحمت گفتگو با ما را بر خود هموار نکردید، و به ضرورت غور در واقعیات مناقشه اسرائيل و فلسطینی ها نیز اهمیتی بها ندادید.‬

آنچه در واقع شما به بسیاری از ما یهودیان می گویید این است که تمایلی به دانستن آنچه در سر ما چه می گذرد ندارید و به آنچه به ما انگیزه حرکت می دهد توجه ندارید. همه می دانیم که موفقیت در انتخابات نیویورک تا آنچه اندازه در موفقیت کمپین شما، کلیدی است، نیز می دانیم آراء یهودیان نیویورک، که ایالت محل تولد شما، تا چه اندازه تعیین‌کننده است. همچنین اطمینان دارم به اهمیت آراء یهودیان در دیگر ایالت های کلیدی نظیر کالیفرنیا و نیوجرسی نیز واقفید. اما خواسته من از شما این نیست که دغدغه ای بر مبناهای سیاسی داشته باشید. خواسته من از شما بر این مبنا شکل گرفته که اطمینان دارم به واقع، دغدغه یهودیان در وجود شما موجود است. ‬

شما به تازگی دعوتی را برای سفر به رم پذیرفته اید. حالا من از شما می خواهم دعوتی دیگر را نیز بپذیرید؛ این یکی، دعوت به شهری است که رم، معنای خود را از آن وام گرفته است. از شما دعوت می کنم به اورشلیم، و به اسرائيل بیایید. اگر مایلید نشان دهید به جامعه یهودی اهمیت می دهید، راهی بهتر از این نیست که با سفر به اسرائيل، پیام خود را برسانید – همین حالا. ‬

خواهید دید که چقدر از آن زمان که شما در «کیبوتز» وقت گذراندید، تغییر کرده است. و خواهید دید چرا – با وجود تمام پیشرفت ها – یهودیان آمریکا همچنان در وحشت امنیت این کشور، که آینده یهودیان به آن بسته است، به سر می برند. اما مهمتر از آن این است که با این سفر پیامی را خواهید رساند که می بایست به گوش برسد – پیامی به این معنا که شما حقیقتا برای ریشه های خود، و برای جامعه ای که در ساختن آمریکا چنان سهم عظیمی داشته است، اعتبار قائلید. ‬

بهترین نشانه این خواهد بود که بیایید و جشن آزادی، عید پسح را، اینجا در این شهر مقدس بگذرانید. از همین رو، جمعه بیست و دوم آوریل، جای شما و خانواده تان بر سر میز شام سدر من، محفوظ است.‬

از صمیم قلب،‬

خاخام فرانسیس ناتاف‬
اورشلیم، اسرائيل‬

عن الكاتب
خاخام فرانسیس ناتاف از آموزشگران و متفکران مستقر در اورشلیم است. به قلم او رشته کتاب های « Redeeming Relevance» («بازیافت پیوندها») در خصوص تورات و شماری مقالات دیگر منتشر شده است.
تعليقات