حمایت گروهی از ایرانیان مقیم اسرائیل از اعتراضات مردمی در ایران

ایرانی تباران مقیم اسراییل همچون سایر ایرانیان وطن دوست دیگر کشورهای جهان در شهر خولون با گردهمایی بزرگی بار دیگر پیوند دیرینه و ناگسستنی خود را با ایران و ایرانی یاد آور شدند و خطاب به مردم ایران بطور قاطعانه همبستگی خود را با مردم ایران اعلام داشتند و خیزش مردمی آنها را بسیار ارج میدهند.

در این اجتماع که تعداد بسیاری شرکت داشتند و از شهرهای مختلف اسراییل آمده بودند و با در دست داشتن دو پرچم ایران و اسراییل و برتن کردن تی شرتهایی با اسم و نقشه ایران جو این گردهمایی را احساس برانگیزتر کردند و پیوند دیرینه و عهد ناگسستنی که از زمان کورش کبیر آغازشده و تا ابد ادامه خواهد داشت را یاد آوری و تآکید کردند.

زنان و مردانی در این گرد همایی به چشم میخوردند که حتی بعد از سالیان سال دوری از زادگاه خود بگونه ای از ایران سخن میگفتند و از گفتن نام ایران برقی در چشم آنها دیده میشد گویی که تنها هفته پیش ایران را ترک نمودند زیرا که گوشه ای از قلب آنها هنوز در ایران است و برای آن می تپد.

(عکس اهدائی دکتر بحیری)

این گردهمایی که برای همبستگی با خیزش مردم ایران تشکیل شده بود، سخنرانان مختلف پشتیبانی خود را از مبارزه ملت ایران برای بدست آوردن آزادی در کشور خود ابراز داشتند.
از شرکت کنندگان برجسته در این گردهمایی میتوان از آقای منشه امیر کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی ایران نام برد، همچنین کشیش مسیحی آقای مسعود آبعلی که مخصوصآ از شهر اورشلیم آمده بود سخنانی در همدردی با مردم داخل ایران ابراز داشت و خود را در غم خانواده های کشته شدگان تظاهرات این چند روزه در ایران شریک دانست.

شاعر ایرانی تبار مقیم اسراییل شعری را که برای مردم ایران و وضعیت نابهنجار کنونی آنها سروده بود را قرائت کرد و با آنها ابراز همدردی نمود و با آرزوی پیروزی نور بر تاریکی شد.

از سخنرانان برجسته در این گرد همایی باید از آقای دکتر بخیری نام برد که با جمله از خون جوانان وطن لآله دمیده سخنان خود را آغاز نمود، ایشان هم از تاریخچه یهودیان در ایران سخن گفت و برای ایرانیان ازادیخواه آرزوی موفقیت کرد.

دو تن از خوانندگان ایرانی زاده و پر طرفدار در اسراییل که بخوبی به زبان فارسی صحبت میکنند، ترانه هایی به زبان شیرین فارسی اجرا کردند. خانم شیرلی شمسیان هم یکی از دست اندرکاران فعال برای برقراری این گردهمایی بود، بار دیگر عهد و پیمان بین یهودیان با مردم ایران و سرزمین ایران را یاد آور شد و آرزوی موفقیت برای آزادیخواهان در ایران کرد.

در پایان قعطنامه ای از طرف برگزار کنندگان و اجتماع کنندگان در همبستگی با خیزش مردم ایران صادر شد و خانم سحر آذر فرآن را قرائت کرد و در آن گفته شد که ما ایرانیان ساکن اسراییل با انجام این گردهمایی در شهر حولون در مرکز اسراییل خطاب به ملت فرهیخته ایران و افکار عمومی در سراسر جهان اعلام میداریم که یهودیان ایرانی خود را بخشی جدایی ناپذیر از ملت ایران میدانند و در غم و شادی آنها شریک هستند.

ملت یهود همیشه سپاسگذار ملت ایران و پادشاهان او بوده که از یهودیان حمایت کرده و آنها را از آسیب و گزند در امان داشته اند. همچنین در این گردهمایی بار دیگر یادآوری شد که دو ملت ایران و اسراییل تا پیش از بروی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران همیشه مناسبات دوستی و همکاری داشته اند و امید می رود که این همکاری دوباره برقرار شود.

در گردهمایی ایرانی تباران مقیم اسراییل همچنین اظهار تاسف شد از این مورد که رژیم کنونی ایران بجای ترویج دوستی، برادری و همزیستی همه توان مالی و انسانی ایران را برای ترویج توطئه و جنگ در کشورهای دیگر بکار گرفته است.

سیاست جنگ طلبانه که موجب فقر و گرسنگی اقشار بزرگی از ملت ایران شده موجب نگرانی هر ایرانی میباشد که شاهد رویدادهای سالهای اخیر در ایران هستند و همانطور که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل بارها گفته است که اسراییل حساب ملت خوب ایران را از حکومت فتنه گر کنونی کاملآ جدا میداند و ملت اسراییل همیشه خواهان دوستی و همکاری با ملت ایران بوده و بر این باور است که حکومت آخوندی مردم ایران را به گروگان گرفته است.

به امید آنروز که بار دیگر دو ملت ایران و اسراییل بتوانند همانگونه که سالهای متمادی روابط حسنه و با احترام متقابل با یکدیگر داشتند داشته باشند.

(عکس اهدائی دکتر بحیری)

عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات