«خوش-بین باش» – زمان آن رسیده که گفتمان آنلاین پیرامون اسرائیل را متحول کنیم

Isaac Herzog outside the Knesset (Courtesy)
Isaac Herzog outside the Knesset (Courtesy)

در ستایش آغازگری کارزاری که همهٔ ما را تشویق به درنگ پیش از انتشار متنی دیگر و اهانتی دیگر کند، و به جای آن، بر آن شود تا واژه-های برگزیند که با نور درونی ما بدرخشند و به دیگران کمک کنند نور درون خود را بدرخشش درآرند.

بگو به من، چه بر سر ما آمده؟

چه شد که گفتمان میان ما چنین به خشونت، به شدّت آلوده شد، و چنین افسارگسیخته شد؟ چه شد که شبکهٔ اجتماعی تبدیل به محلی شد که هیچ چیز در آن محدودیت ندارد، محلی که مردم تصور می-کنند آزادند با دیگران بددهنی کنند، دیگران را مسخره کنند، تحقیر کنند، و با رقبای خود و یا با مردم عادی که عقاید متفاوت دارند، مانند دشمن رفتار کنند؟

انکار نمی-توان کرد که شبکهٔ اجتماعی امتیازات بسیاری با خود به جهان آورده است. امکان عرضهٔ عقاید گوناگون و ایجاد جوامع شاهکار را فراهم کرده که امکان کمک و حمایت و گاهی حتی نجات جانها را میّسر می‌-کند.

اما امروزه، همچنین می-توان گفت که شک نیست مرزها هم [با وجود شبکهٔ اجتماعی] بسیار مبهم شده و این پلتفرمهای فوق العاده نیز برای حمله، زورگویی، و خشونت استفاده می-شوند. همهٔ ما با اهانت، بدزبانی، و انواع بیانهایی روبرو شده-ایم که نمی-بایست تحمل کرد. اینترنت نمی-باید این وضعیت را تحمل کند، و ما نیز ناچار نیستیم تحمل کنیم.

ما می-بایست این گفتمان افراطی و خشونت-بار را تغییر دهیم. چنین تغییری از کیبوردها و گوشی-های هوشمند تک تک ما و همهٔ ما آغاز می-شود. پیش از ارسال یک پاسخ اهانتبار دیگر، فقط بخاطر اینکه چنین پاسخی از شما برمی-آید، و درست پیش از آنکه از کلمات خود برای بی-آبرو کردن و پامال کردن مردمی که نگاه متفاوتی دارند استفاده کنیم، درنگ کنیم، نفس عمیق بکشیم، و بیاد بیاوریم: بددهنی و کلام آزارنده هرگز فایده-ای نداشته، و فقط موجب آسیب شده، و نه تنها برای کسانی که هدف حملهٔ ما بودند. پیش و بیش از هر چیز، چنین شیوهٔ کلامی به همهٔ ما آزار می-رساند: به جامعه آزار می-رساند، و به توان ما برای همزیستی و ساختن آیندهٔ مشترک آسیب می-زند.  اولین گام ضروری، پایان بخشیدن به خشونت کیبوردی است.

گام دیگری نیز هست، گامی که نور و نیکی به جهان می-آورد، و یعنی چنانکه مزمور خوانان می-گویند، «از شرّ بپرهیز و نیکی کن.» زیرا کلمات قدرتی بی-اندازه دارند. قدرت دارند واقعیتهای تازه بسازند و واقعیتها را متحول کنند؛ قدرت تخریب دارند، اما قدرت بازسازی نیز دارند. به همین خاطر، با باور به این که توان تحول گفتمان شبکهٔ اجتماعی را داریم، از همهٔ شما می-خواهم پندار نیک داشته باشید و از شما همه دعوت می-کنم به کارزار تشویق مسیر متفاوتی در رفتار آنلاین بپیوندید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/author/yitzhak-herzog/?_gl=1*a17s1t*_ga*MTMzNTcxOTIxNi4xNjY3NjAwNzk4*_ga_RJR2XWQR34*MTcwNTMxMTgzNi4xODkyLjEuMTcwNTMxMTkzMi4wLjAuMA

 

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
پرزیدنت ایتسخاک هرتزوگ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ