دروغ هایی که ذات جمهوری اسلامی را لو می دهد

In this photo released on Saturday, May 28, 2022  by website of the Iranian Army, Chief of the General Staff of the Armed Forces Gen. Mohammad Hossein Bagheri, left, and Commander of the Army Gen. Abdolrahim Mousavi visit an underground drone base tunnel of the Army in the heart of the country's western Zagros Mountains. Iranian state television's report said Saturday, May 29 the tunnel was some 100 meters (330 feet) underground and was home to the Kaman-22 and Fotros drones, both capable of carrying cruise missiles. (Iranian Army via AP)
In this photo released on Saturday, May 28, 2022 by website of the Iranian Army, Chief of the General Staff of the Armed Forces Gen. Mohammad Hossein Bagheri, left, and Commander of the Army Gen. Abdolrahim Mousavi visit an underground drone base tunnel of the Army in the heart of the country's western Zagros Mountains. Iranian state television's report said Saturday, May 29 the tunnel was some 100 meters (330 feet) underground and was home to the Kaman-22 and Fotros drones, both capable of carrying cruise missiles. (Iranian Army via AP)

در محافل ایرانی های مخالف رژیم جمهوری اسلامی این روزها متن جالبی میان مردم دست به دست می شود که حکایت از از دورویی ودروغگویی حکومت جمهوری اسلامی در بیشتر زمینه ها دارد؛ آن متن این است: «جمهوری اسلامی تنها نظامی در دنیاست که آمبولانس را برای سرکوب معترضان، آتش نشانی را برای متفرق کردن جمعیت، جرثقیل را برای اعدام در ملاء عام، ماشین پلیس را برای بستن راه و استفاده از دستگاه برش فلز را برای قطع انگشت ولی انرژی هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز می خواهد».

به نظر می رسد اشاره چندان بیراهی نیست، چرا که تشت رسوایی و دروغگویی رژیم جمهوری اسلامی با شروع قیام انقلابی مردم ایران از بام افتاده و صدای مهیب آن در همه جای عالم شنیده شده است.

اما چیزی که در این میان قابل توجه است دروغ های بزرگی است که رژیم جمهوری اسلامی طی 20 سال گذشته درباره برنامه هسته ای خود گفته و آن را صلح آمیز جلوه داده است.

مهارت دروغگویی و استفاده از تکنولوژی و امکانات در مسیر شر و در کنار آن کاربرد دروغ تنها روشی است که مقامات جمهوری اسلامی ابایی از کاربرد آنها ندارند.

به عنوان نمونه با شروع قیام مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی وزیر خارجه این رژیم بیان داشت که هیچ معترضی در ایران کشته نشده است!

همین دروغ ها را سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی بیان می کند و می گوید کسی از مردم در خیابان های ایران به ناحق کشته نشده است. در داخل ایران تلویزیون دولتی رژیم در حالیکه همه راههای دسترسی مردم به جهان آزاد مسدود شده است، فضا را عادی جلوه می دهد، گزارشگر تلویزیون حکومتی طی یک سناریوی نخ نما شده به کوچه خیابانهای خلوت می رود و از افرادی که قبلا با آنها هماهنگ شده می پرسد: شما تظاهرات یا شورشی در جایی می بیند؟ سپس دوربین خیابان های ساکت و آرام را نشان می دهد و مصاحبه کننده و مصاحبه شونده شروع به تمسخر و پوزخند می کنند!

همین اتفاق چند سال قبل رخ داد که نخست وزیر نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل پروژه مخفیانه هسته ای رژیم در تورقوز آباد در اطراف تهران را افشا کرد.

برای آن هم عوامل تلویزیون وابسته به رهبر دیکتاتور نظام به منطقه تورقوز آباد گسیل شدند تا با یک سناریوی آبکی، سر و ته ماجرا را با لودگی و مسخره بازی هم بیاورد. آنجا یک نفر پشت همان مکان مشکوک با لحنی مضحک گفت: ما اینجا فرش می شوییم! اکنون همان تورقوز آباد به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده و سران رژیم برای امضای برجام 2 التماس می کنند که اول آژانس باید پرونده تورقوز آباد را مختومه و مسکوت کند، دلیل آن هم این است که آنها هیچ توضیح قابل قبولی برای آن ندارند جز آنکه نوار و صدای قالی شویان دروغین را به آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهند.

در حالت سوم دروغ گویی بی شرمانه دیگری هم وجود دارد که مرتبط با دخالت های منطقه ای این رژیم در خاورمیانه است.
جمهوری اسلامی سلاح و مهمات در اختیار گروههای نیابتی خود گذاشته و به آنها دستور حمله به برخی نقاط از جمله آرامکو یا کشتی ها در خلیج فارس را می دهد و موقع پاسخگویی که می شود ارتباط خود را با حمله منکر می شود. به زمان فعلی باز می گردیم. هنگامی که رژیم جمهوری اسلامی با افتخار اعلام کرد که در صنایع پهپادی آن قدر پیشرفته شده که آنها را صادر می کند و هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود گاف می دهد که روسها از پهپاد های ایران بهره مند شده اند، آن بخش از اظهارات او به سرعت از خروجی خبرگزاری ها حذف می شود تا وزیر خارجه این رژیم قدرت مانور بیشتری برای دروغگویی و انکار موضوع ارسال سلاح به روسیه و دخالت ایران در جنگ اکراین داشته باشد.

دروغ هایی که هیچگاه متوقف نخواهد شد

نکته کلیدی همه موارد مطرح شده، کاربرد مداوم دروغگویی وفریبکاری است که رژیم جمهوری اسلامی بی وقفه از آن استفاده می کند تا هم مردم رادر داخل ایران فریب دهد وهم تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای و گسترش جنگ وویرانی در خاورمیانه.

به نظر می رسد امروز بیش از هر زمان دیگر برای همگان مسجل شده که تاریخ مصرف رژیم جمهوری اسلامی خاتمه یافته است و دل خوش کردن به مستندات دروغین آنها در خصوص نرفتن به سمت سلاح هسته ای و همچنین ادعای وجود دموکراسی و آزادی در ایران دروغ، فریب و ریاکاری بی ارزشی بیش نیست.

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار مقیم لندن
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ