در اورشلیم اذان می گویند…!

اینجا اورشلیم است، پایتخت اسرائیل. شهری که به خاطر حضور شماری از مسلمانان و غصب مناطق متعددی از جمله بخشی از مجموعه معابد قدیمی یهودیان که اولین و مهمترینِ آن در پشت تنها دیوار باقی مانده از معبد «بیت هامِکداش، בית המקדש» قرار دارد، توسط اقوام فلسطینی و مسلمان، بر آن مسجدی با نام “مسجد الاقصی” بنا شده که در این راستا بسیاری از یهودستیزان در جهان و کسانی که به اصلاح داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند، این شهر را به احترام مسلمانان “بیت المقدس” می خوانند…!

کسانی با داعیه دفاع از حقوق بشر که تنها یک بعدی و از ابعادی که دوست میدارند به آن نگاه کرده و بی آنکه نگاهی به تاریخ و پیشینه قوم یهود در این سرزمین بیاندازند و تاملی بر این نکته بدارند که این سرزمین و به طور اخص این شهر، از هزاران سال پیش با نام عبری اورشلیم خطاب میشده است، همچنان با پرچمی برافراشته حقوق قومی را زیر سوال برده و تازه آنها را نیز ناقض حقوق بشر می دانند…! و این درحالیست که دولت اسرائیل نه تنها به اعراب مسلمان اجازه سکنی گزیدن در این کشور را نیز داده و تمامی حقوقشان را به رسمیت می شناسد، که اجازه برگزاری مراسم مذهبی شان در اماکنی که متعلق به یهودیان است را هم بخشیده ولی باز هم از جای جای جهان و حتا از افرادی که ادعای روشنفکر بودن دارند نیز این سخن شنیده می شود که «اسرائیل غاصب و ناقض حقوق بشر است»…!

اما دولت اسرائیل چگونه غاصب است که به مسلمانانی که به سرزمین یهود تجاوزگرانه وارد شده و حتا اماکن مذهبی و تاریخی شان را نیز به غارت برده اند، اجازه می دهد تا در همان سرزمین و در همان مکانی که روزگارانی پادشاهان و پیامبران قوم بنی اسرائیل گردهم می آمده و به نیایش می پرداختند، مسجد بسازند، مراسم مذهبی اسلامی خود را آزادانه اجرا کنند و تازه برای تبلیغ دین خود با صدای بلند اذان نیز بگویند…؟! آنهم در کنار تنها دیوار قدیمی به جای مانده از قدیمی ترین و بزرگترین معبد یهودیان که البته آنهم به لطف اجداد همین اعراب مسلمان که همیشه حق خود را در جایی که متعلق به آنها نیست جستجو و طلب می کنند، ویران شد.

مکانی که مقدس ترین جایگاه عبادت یهودیان در تاریخ بوده و هست و روزانه از تمام جهان برای دعا و عبادت به آنجا می روند و بدون هیچ تبلیغ و آشوب و هیاهویی، تنها به نیایشِ خود می پردازند. که البته کمی آن طرف تر، تنها چند قدم… یکدفعه صدای اذان مسلمانان را می توان شنید و فریادهای “الله اکبر” هایشان با نگاه های نژاد پرستانه ای که می خواهند درجا حکم قصاص ات را صادر و اجرا کنند…! آنهم تنها به خاطر توهماتی که درخصوص مالکیت این سرزمین دارند.

چنانکه 1400 سال پیش همین سناریو را در ایران زمین نیز اجرا نمودند و همچنان مشغول به فعالیت اند.
دولت اسرائیل چگونه غاصب و ناقض حقوق بشر است که به یک عرب مسلمان حق و حقوقی مساوی با یک شهروند اسرائیلی میدهد و حتا قوانینی وضع کرده است که براساس آن اگر یک یهودی حتا جمله ای ناخوشایند درخصوص مسلمانان و اعراب بگوید، آن را نژادپرستی و جرم می داند و برایش مجازات قائل می شود؟ چگونه می شود دولتی غاصب، دیکتاتور و ناقض حقوق بشر بر راس قدرت باشد اما از قدرت خود برای بیرون راندن اقوامی که تنها ارتباط کوچکی هم به این سرزمین ندارند و مدام هم دردسر ساز هستند و وجودشان با حملات تروریستی شان، سالانه جان چندیدن یهودی بی گناه را می گیرد، برای بیرون راندن، سرکوب و یا نابودی آنها اقدام نکند و تازه به صلح و دوستی نیز دعوتشان نماید؟!

و حتا از این هم پیشتر رفته و اجازه اجرای مراسم مذهبی آنان را در مقدس ترین مکان تاریخی خود نیز بدهد که از آنسوی بالعکس باشد و مسلمانانِ آن منطقه اجازه ورود به یهودیان، مالکان اصلی آنجا را هم ندهد و با گفتن یک جمله که «تو یهودی هستی و نمی توانی داخل شوی»، حتا از دیدن آن بنا نیز محروم اش کنند.

که اگر قدرتی بیش از آنچه دارند، می داشتند، به طور قطع قتل عامی همگانی راه انداخته و هرچه یهودی در این سرزمین بود را ظرف کمتر از یک هفته به دیار باقی می فرستادند تا بنابر اعتقاداتِ اجدادشان، حکم خدا را با “شمشیر” بر زمین اجرا کنند که همانا خداوندگارشان به آسایش رسد. چنانچه گویا خداوندشان در 1400 سال پیش و به طور اخص طی 38 سال حکومت اسلامی اقوامشان در ایران زمین، هنوز به آسایش و آرامش نرسیده است…!

چگونه می شود دولتی غاصب، دیکتاتور و ناقض حقوق بشر باشد اما با تروریست هایی که بی رحمانه به یهودیان حمله می کنند و حتا در مقابل پس دادن تکه پاره های اجسادشان نیز گروگان می طلبند، براساس قوانین انسانی برخورد کند و با طی کردن روند دادگاه محاکمه شان نماید و نه بنابر تعصب و حس خونخواهی؟ که البته اگر این موضوع بالعکس میشد، دادگاه که هیچ… آنها بنابر قوانین اسلامی خود، درجا آن شخص را گردن میزدند.

قوانین بی رحمانه اسلامی که روزانه در همان سرزمین خودمان، ایران… هر روزه شاهد آن هستیم و نه تنها هیچ تفاوتی با این سوی ندارد که دقیقا مشابه با آن و با درصدی به نسبت مساوی اما با شیوه های متفاوت تری توسط مقامات جمهوری اسلامی اجرا میشود… دردی مشترک میان ایرانیان و قوم یهود در اسرائیل.

آری، در جای جای این سرزمین که قلب آن شهر مقدس و تاریخی اورشلیم است، مسلمانان اذان می گویند… آنهم با صدای بلند، نماز می خوانند حتا در خیابان، در هر کجا که بخواهند مسجد و هیئت اسلامی میسازند، غصب می کنند و اجازه ورود به مالکان آنجا را هم نمی دهند، با یک غیر مسلمان مانند یک طاعون زده رفتار می کنند، در مغازه هایشان اگر دلشان نخواهد حتا چیزی هم به یک غیر مسلمان نمی فروشند، اگر حرفی مغایر با میلشان بشنوند آن شخص را به دادگاه می کشانند، سربازان گمنام خود را برای ترور و کشتار یهودیان به مناطق مختلفِ این سرزمین میفرستند و داغ ها بر دل مادرانشان می گذارند، گروه های تروریستی تشکیل میدهند، بیانیه صادر میکنند، برای شِکوه نماینده به سازمان ملل میفرستند، گروگان گیری می کنند، ویران می کنند و بازهم متوقعانه زمین ها و قدرت بیشتر و حتا تام می خواهند… اما همچنان می گویند که اسرائیل غاصب و ناقض حقوق بشر است…!

عن الكاتب
نویسنده، ژورنالیست و کُنشگر حقوق حیوانات
تعليقات