در چارچوب دموکراسی، روابط میان رسانه و دولت را باید به رای-دهنده ها وا گذاشت، نه به دادستانان

نامه سرگشاده به دادستان کل اسرائیل

بنا به گزارش های رسانه ای، شما قرار است نخست وزیر را به اتهام جرائم مرتبط با روابط او با رسانه ها محاکمه کنید. به نظر من، چنین محاکماتی، چنانکه در مقاله ضمیمه اشاره کرده ام، دموکراسی و آزادی مطبوعات را به خطر می اندازد. به همین خاطر است که اکنون این نامه سرگشاده را می نویسم. چنین محاکماتی، به منزله گشودن در صندوقچه پاندورا است و لشکری از خبائث بیرون خواهد پرید: تمامی مقامات دولتی – قانونگزاران، قضات، دادستانان، افسران پلیس، کارگزاران اداری – که به دنبال پوشش مثبت خبری در رسانه ها بودند، و برای این مقصود کوچکترین قدمی برداشتند، می بایست مورد تحقیق قرار گیرند.

در موضوع روزنامه «یدیعوت آهرونوت»، بیش از ۴۰ تن از اعضای کنست و کابینه به نفع روزنامه رای دادند، با این وجود نتانیاهو نخست وزیر پرونده را به کل نابود کرد و رفت برای انتخابات. آن موقع، بسیاری از اعضای کنست در یدیعوت آهرونوت پوشش مثبت خبری یافتند. اما، مورد تحقیق قرار نگرفته اند. فقط نخست وزیر، که موضوع را مسکوت کرد، تحت پیگرد قانونی است. این تناقض، اختیارات عظیمی را به نمایش می گذارد که دادستانان دستگاه قضایی در پیگرد قانونی گزینشی متهمان به نقض این ابزار لایتناهی دادستانی در دست دارند.

مداخله نامحدود قوانین جنایی در روابط میان مقامات دولتی و رسانه ها، که مساله ای است حساس،‌ و تحت مراقبت های حقوقی، تحت هیچ اصولی قابل کنترل و تحدید نیست.

تفهیم اتهاماتی چنین، به مجریان قانون قدرتی بیش از اندازه می دهد تا به رسانه ها و مقاماتی که در این رسانه ها پوشش خبری می یابند، دیکته کنند با یکدیگر چگونه رابطه برقرار کنند. در چارچوب دموکراسی، انتقاد از روابط میان رسانه و دولت می بایست به رای دهندگان واگذار شود، نه به دادستانان. جناب دادستان کل، از شما می خواهم به تاثیرات خطرناکی بیندیشید که اگر محاکمات علیه نخست وزیر را پیش ببرید، بر دموکراسی و آزادی مطبوعات وارد خواهد شد.

با احترام
آلن درشویتز

عن الكاتب
آلن درشویتز پروفسور اسبق در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد در آمریکا
تعليقات