دلم میخواست پدرم زنده بود و این روز بزرگ را با چشمان خودش میدید

پدرم که هر وقت ازجنایت هولوکاست سخن میگفت اشک در چشمانش حلقه میزد و اگر کسی به او میگفت که در سال ۲۰۲۰ مقامات ۷۰ کشور جهان شامل سران ۴۶ دولت در سالروز آزادی اردوگاه مرگ آشویتس در شهر اورشلیم برای مبارزه با یهودستیزی اجتماع خواهند کرد هرگز باور نمیکرد.

با دیدن فرود آمدن هواپیمای سران کشورهای خارجی به ایسرائل غرق شادی و افتخار شدم، دیدم این کشور خونگرم در سرد ترین روز سال آنها را به گرمی پذیرفت و با احترام فراوان و به بهترین نحوی از آنها پذیرایی کرد که دست کمی از پذیراییهای بزرگ در کاخ سفید یا میهمانیهای رسمی در قصر باکینگهام انگیس یا کاخ الیزه نداشت.

این همایش که بزرگترین و بهترین رویداد در ۷۱ سال تشکیل کشور اسرائیل است در شهر مقدس اورشلیم پایتخت جاودانه کشور و در محوطه موزه هولوکاست بنام عبری «ید واشم» که در سال ۱۹۴۳ برپا شد که یادمان ۶ میلیون یهودیان کشته شده در جنگ جهانی دوم را حفظ میکند.

چادر بزرگ و عظیمی به رنگ سفید بدین منظور بر پا شده بود، با پرچمهای کشورهای شرکت کننده در لین همایش تزیین شده بود، رئیس جمهور اسرائیل رئوبن ریولین با آغوش باز به استقبال سران کشورهایی را که برای ادای احترام به کشته شدگان بیگناهان یهودی که هیچ گناه دیگری جز یهودی بودن نداشتند به اسرائیل آمده بودند رفت.

در این همایش «آونر شالو» رئیس موزه هولوکاست در سخنان خود در آغاز این گردهمایی گفت: کسی تصور نمیکرد که بعد از ۷۵ سال از پایان جنگ جهانی دوم هنوز یهودستیزی در دنیا ادامه داشته باشد و حتی تشدید بشود.

شنیدن سخنان فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهور آلمان بسیار برای من و سایر یهودیان مقیم اسرائیل و خارج از آن بسیار احساس بر انگیز بود که بزبان عبری آغاز شد، گفت: سپاس خدای را که امروز اجازه حضور در اینجا را به من عطا کرد. او سعی کرد از سخنرانی بزبان آلمانی امتناع بورزد.

او و بقیه مقامات ارشد ۷۰ کشورهای مختلف دنیا که شامل سران ۴۶ دولت خارجی به کشور اسرائیل آمدند تا همدردی خود را با مردم داغدار یهود که ۶ میلیون از افراد بیگناهش بدستور آلمان هیتلری کشته شده اند که اگر اینگونه نشده بود در تعداد کنونی یهودیان دنیا اثر بسیاری داشت.

دیدن شاهزاده چارلز در اسرائیل که در ۷۱ سال موجودیت اسرائیل تا به حال نماینده ارشدی از سوی دربار سلطنی به اسرائیل نیامده بوده است نشانه قدرت و احترامی است که کشور لیبرال اسرائیل که تمام ادیان مختلف در کنار همدیگر با دوستی و یگانگی زندگی میکنند و از حقوق برابر بر خوردار هستند.

دیدن مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا، ولادیمر پوتین رئیس جمهور روسیه و ائمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و دیگر بزرگان کشورهای دیگر جهان در موزه هولوکاست بسیار دلگرم کننده و محترم بود.

این همایش لکه ننگی و تو دهنی سختی به اشخاصی چون خامنه ای و دارو دسته اش و بقیه انکار کنندگان هالوکلست بود، یاد آوری به احمدی نژاد که هولوکاست و کشته شدن ۶ میلیون یهودی بدستور هیتلر نازی را که یک واقعیت تلخ است را نفی کرده بود و انکار میکند و حتی کنفرانس هایی در ایران برای نفی و انکار هولوکاست ترتیب میدهند و اینجاست که باید گفت: مه فشاند نور و سگ عو عو کند، هر کسی با جنس خویش خو کند.

عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات