راه عربستان سعودی به اسرائیل از الاقصا میگذرد

ناقشه اعراب و اسرائیل، توهمی بود که نیروهای استبدادی تغذیه کردندش؛ ‌امروز اما یک فرصت درخشان تاریخی برای دستیابی به صلح در دسترس است.

سعودی‌ها معمولا عبارتی از «محمد بن سلمان» را نقل میکنند: «افسانه‌ی پیروزی، همیشه با یک رویا آغاز میشود. پیروزترین رویاها، بر پایه‌ٔ چشمه ‌های قدرت‌ استوارند».

این پرسش، که آیا به همان روال ۷۰ سال گذشته، همه، اسرائیلیها و عربها، دوباره و دوباره بدنبال همان راه حلهای مشکلدار مشابه، همان مطالبات همیشگی و همان نتایج همیشگی خواهند رفت، بی پاسخ مانده است. آیا دانشمند یهودی، اینشتین نبود که از نقل کرده اند که گفته است دیوانگی یعنی کاری را بارها و بارها کردن، بی آنکه انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشی؟

همه از همان مسیر اشتباه رفته اند و این بی تردید، روند تحول، همکاری، و ثبات را مختل کرده است. همه بدنبال حقوق تاریخی خود به گذشته متوسل شده اند، در حالیکه برای تضمین حال و ساختن آینده، باید به واقعیت روی می آوردند. امروز، ما می بایست یک دورنمای تازه و واقع بینانه عرضه کنیم. اما پیش از آنکه بتوانیم آن درونما را پیش بگذاریم، می بایست قائل باشیم که عربستان سعودی چهره تازه ای دارد، چهره ای که قادر است معجزه ها صورت دهد. عربستان سعودی، مخزن معنوی قدرت جهان اسلام، شاهرگ اقتصادی، و عظیمترین منبع انرژی آن است.

 

اگر به معجزه ای که والاحضرت ولیعهد محمد بن سلمان در جامعه عربستان سعودی آورده نگاه کنیم، میتوانیم او را در قدوقامتی که در مسیر تاریخ خواهد داشت، تماشا کنیم. او توانسته است چارچوبهای یک جامعه بسته را متحول و مدرنیزه کند، و تنگ-ذهنی حاصل از ترویج نقطه نظرات مذهبی «اخوان المسلمین» در ۵۰ سال گذشته را شناسایی کند؛ نقطه نظراتی که تمامی ارزشهای مدرنیته را رد میکند و زنها را بدل به اشیاء کرده حقوق ایشان را سلب میکند. این ذهنیت همان جامعه ای است که بر اساس «تکفیر» بنا شده بود، و دیگران را، حتی آنها که مسلمان‌اند را «نامسلمان» قلمداد میکرد. ذهنیتی که یهودیان را منشاء تمام بدیها، بلاها و حقارتهایی که ملل عرب از سر گذرانده اند، بشمار می آورد. ذهنیتی که کلام نفرت-محور را ترویج کرده و دیگران را بر اساس نظریه ها، پیشینه های عقیدتی، و قومی، و نه بر  اساس ارزش ایشان به عنوان انسان، قضاوت میکرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/the-road-between-saudi-arabia-and-israel-passes-through-al-aqsa/

 

 

 

 

 

عن الكاتب
عبدالحمید القابین نویسنده و تحلیلگر اهل عربستان سعودی است.
تعليقات