روز پیروزی حماس روز شکست حماس است

یک سرباز ارتش اسرائیل در 10 اکتبر 2023 برای بیرون آوردن اجساد اسرائیلی‌هایی که در حمله تروریست‌های فلسطینی در 7 اکتبر 2023 در کیبوتز کفار آزا در جنوب اسرائیل در مرز نوار غزه کشته شدند، آماده می‌شود. (JACK GUEZ / AFP)
یک سرباز ارتش اسرائیل در 10 اکتبر 2023 برای بیرون آوردن اجساد اسرائیلی‌هایی که در حمله تروریست‌های فلسطینی در 7 اکتبر 2023 در کیبوتز کفار آزا در جنوب اسرائیل در مرز نوار غزه کشته شدند، آماده می‌شود. (JACK GUEZ / AFP)

بیشتر از شش روز است که من و سایر شهروندان اسراییلی آرام نداریم ، آنچه که نباید اتفاق افتاد، چشمها خون گریه میکنند ومتاسفانه هر لحظه به تعداد کشته شدگان، سلاخی شده گان بدست حماس شماره دیگری اضافه میشود وخانواده ها یکی بعد از دبگری خبر مرگ عزیز خود را دریافت میکنند ، توان شنیدن خبر پیدا شدن یک جسد یا جسدهای دیگر را ندارم .

از رادیو به صفحه تلویزیون میروم واز تلویزیون به شنیدن خبرهای جدید از رادیو ومتاسفانه بر غم من وسایر شهروندان خبر مرگ دیگری اضافه میشود.

زندگی مردم اسراییل به دو قسمت تقصیم میشود، قبل از شنبه سیاه 7 ماه اکتبر 2023 و بعد از آن.

طبیعتآ این فاجعه بسیار  بزرگی برای همه ما شهروندان اسراییل می باشد.

از صبح شنبه که شهرکهای جنوب اسراییل مورد تهاجم افراد پلید وخونخوار حماس قرار گرفتند هیچکس امان ندارد ، هر کسی میخواهد که دیگری او را از این کابوس بیدار کند ولی شوربختانه این جنوساید مخوف ووحشتناک بدست حماس با کمک جمهوری اسلامی بوقوع پیوسته.

براستی که این خونخوارهای پلید دست داعش را از پشت بسته اند، تصاویری که از شهرکهای مورد حمله قرار گرفته جنوب کشور میرسد هیچ چشمی را خشک نمیگذارد وهیچ دلی نیست که بدرد نیاید .

درطول سالها ملت یهود رویدادهای بسیار سختی را بخود دیده ولی این رویداد یک هلوکاست دوم در تاریخ ملت یهود بشمار می آید.

تصاویری بدست می رسد از دختران جوان که بعد از تجاوز وحشیانه بطرز قصی القب وار بقتل رسیده اند، نوزادان وکودکان بسیاری را با بی رحمی باور نکردنی سرشان را از تن جدا کرده اند وهر تکه از بدنشان را به گوشه ای پرتاب کرده اند.

حتی به پیرزنان وپیرمردانی که در طول عمر خود هیچ آزاری به کسی نرسانده اند هم رحم نکردند را جنایتکاران به وضع فجیعی به قتل رسانده اند که بهتر برای  از شرح جزئیات وعمق فاجعه خود داری کنم.

زن حامله ای که زنده زنده شکمش را دریده اند وجنین را از شکمش بیرون کشیدند تا سرش را قطع کنند وهنوز بند ناف نوزاد به مادروصل است.

افرادی که درحین رانندگی اتومبیل آنها را به آتش کشیدند و زنده زنده  آنها را در آتش سوزاندند ونمیتوان هویت آنها را تشخیص داد.

بسیاری از خانواده ها ازسرنوشت عزیزان خود خبری ندارند ومنتظردریافت خبری از آنها هستند.

اینها  قسمتی از جنایات این درندگان وحشی  است که بویی از انسانیت نبرده اند وهر روز فجایعی دیگری از فجایعی که پشت سر گذاشته اند  کشف میشوند .

افرادی که برای انتقال اجساد، شناسایی وخبر رسانی به خانواده آنها به شهرکهای مرزی کشور رفته اند زبانشان ازبیان عمق فجایع بعمل آمده بر روی شهروندان بیگناه قاصر است، حتی افرادی که سالهاست در سمت شناسایی اجساد فعالیت میکنند نمیتوانند در مقابل  این مناظر اسف بار مقاومت کنند.

ظاهرآ این خونهای ریخته شده خوراک مارهایی هستند که بر دوش ضحاک زمانه هستند.

جمهوری لسلامی بجای اینکه پول خزانه مملکت را صرف رفاه زندگی مردم کشور کنند قسمتی را خود می دزدند وقسمتی را به دست حماس در عزه  وحزب الله در جنوب لبنان برای کشت وکشتارمردم بیگناه می بخشند ومردم ایران را در فقر نگه میدارند، شهرهای بسیاری بدون آب آشامیدنی سالم هستد ودانش آموزان بدون مدرسه وکلاس درس.

در جنگ ایران وعراق که هشت سال بطول انجامید کودکان سیزده ساله به جبهه جنگ فرستاده شدند، آنها را به مناطق مین گذاری شده فرستادند، خانواده های بسیاری را داغدار کردند تا رژیم جمهوری اسلامی در ایران پایدار بماند.

رژیم جمهوری اسلامی پول مردم مریض ایران را که احتیاج به دارو دارند را به حماس وحزب الله می بخشد، پولی که حق مردم است تا مجبور نشوند برای زنده ماندن کودکشان، کلیه یا قرنیه چشم خود را بفروشند.

آیا این انسانیت است ؟ آیا مردم ودولتهای کشورهای متمدن جهان میتوانند  در مقابل این فجایع ساکت بنشینند ؟

امروز در اسراییل وفردا در کشورهای دیگر ، همانگونه که در طول سالها می بینیم سردمداران ایران جهل را به کشورهای دیگر صادر می کنند وزندگی مردم کشورهای دیگر را هم به خطر می اندازند تا خود شان وآقا زاده هایشان در ایران وخارج از ایران در رفاه کامل باشند.

در عرض این چهل وسه سال خون هزاران هزارمرد وزن، دختر وپسر وکودکان ایرانی در این راه ریخته شده تا خوراک مارهای دوش ضحاک زمانه شون واینبار با کمال پستی ورذالت غیر قابل تصور ضحاک زمانه برای مارهای دوش خود خون شهروندان شهرکهای مرزی جنوب اسراییل را درخواست کرد.

شکی نیست که با صرف هزینه هنگفت قصابان حماس در ایران دوره کشتار وخونریزی دیدند تا خون جوانان وکودکان بی گناه اسراییلی را بخاک بریزند.

هر روز دهها تشیع جنازه در اسراییل انجام میشوند.

شهروندان اسراییلی در حالیکه اشک می ریزند در دوطرف مسیر تشیع جناره با در دست داشتن پرچم اسراییل می ایستند وبا خواندن سرودهای ملی به جوانان بی گناه که تنها گناهشان دوست داشتن وبرخی از آنها  جرمشان شرکت در جشن صلح  در جنوب کشور بوده  ادای احترام میکنند.

من هم شخصآ در چند تشیع جنازه شرکت کردم وبا دیدن عکس جوانانی که بجای تشکیل دادن خانواده در خاک دفن میشوند گریستم، ولی با شنیدن سرودهای ملی از طرف هزاران مشایعت کننده که من هم با آنها همخوان شدم روحیه ام قوی تر شد وبیشتر از همیشه باور دارم که قوم یهود قوی وپایدار است.

این به دشمنان نشان میدهد که با وجود ضربه سختی که حماس  به پشتیبانی جمهوری منفور اسلامی به اسراییل وارد کرده ما مردم اسراییل  بیشتر پیش مصمم وقوی هستیم وبقول شادروان پدرم، قوم یهود مثل میخی میماند که هر چه بر سر آن زده میشود، بیشتر در دیوار فرو می رود واستقامت آن بیشترمیشود.

اگر در این ۹ ماه اخیر اختلافات نظری دربین گروهای راست گرا وچپ گرا در اسراییل وجود داشت امروزاختلافات کنار گذاشته شدند و بیش از پیش با یکیگر همبستگی دارند ودست بدست در مقابل دشمن مشترک می ایستند.

در این روزها افرادی که  همیشه مخالف بمباران غزه بودند وبه آنها رحم میکردند الان آنها را جنایتکارانی میدانند که باید از صفحه روزگار محو شوند، مردم عزه گناهکار نیستند این رهبران آنها هستند که از آنها سوئ استفاده میکنند ودر حالیکه خود در بهترین ویلاها ودر بهترین شرایط ( شبیه به رهبران جمهوری اسلامی وآقا زاده هایشان) زندگی میکنند ومردم بیچاره را برای کشتن وکشته شدن میفرستند.

روز شنبه ساعت 6:30  وقتی جلادان حماس به شهرک مرزی در جنوب اسراییل حمله کردند بعد از به رگبار بستن پنج شهروند که در راه رفتن به کنیسه برای عبادت روز شنبه بودند وارد خانه زوج میانسالی میشوند که بر حصب اتفاق ایرانی تبار هستند.

پنج خرابکار مسلح به انواع مختلف تجهیزات برای به قتل رساندن به این زوج میانسال حمله میکنند.

راحل این زن عاقل با قاتلان وارد صحبت میشود وسعی میکند آنها را آرام کند، حتی دست یکی از خرابکاران را که زخمی بوده بخیه میزند وپانسمان میکند.

برایشان میزغذا می چیند، با پلو وخورش با نوشابه از آنها پذیرایی میکند وحتی بعد از غذا برای آنها دسر می آورد که دهنشان را شیرین کنند وابنگونه وقت بگذراند وبدست خرابکاران کشته نشوند.

درتمام این چند ساعت راحل با خرابکاران صحبت میکند وبه آنها میگوید که شما دارای همسر وفرزند هستید ، حیف از شما نیست که بکشید و کشته شوید؟

به خانواده خود فکر کنید به همسر وفرزندان خود فکر کنید .

در این حین پسر ارشد خانم راحل که یکی از رتبه داران اداره پلیس است به مادرش تلفن میزند تا حال او را جویا شود، خرابکاران تلفن را از خانم راحل می گیرند ودر حالیکه اسلحه را روی شقیقه راحل گذاشته اند با تهدید میگویند که ما بزودی پدر ومادرت را به قتل می رسانیم.

پسر خانم راحل با درایت کامل با کمک چند پلیس دیگر وسگ مخصوص پلیس شروع به اقدام می کند.

سگ را از طبقه بالا داخل خانه میکنند ودر حالیکه سگ در پله ها ظاهر میشود ونظر خرابکاران را بخود جلب میکند فرزند خانم راحل ودیگرافراد پلیس از طرف دیگر خانه وارد میشوند وخرابکاران که با سلح مجهز واماده در کنارخانم راحل ایستاده بودند را از پای در می آورند وبعد از ده ساعت این زن ومرد را در حالیکه تمام خانه از رگبار اسلحه خرابکاران سوراخ سوراخ است نجات میدهند.

به امید آنکه شهروندان شهرکهای مرز جنوبی کشور که از این سلاخی جان سالم بدر برده اند به خانه های ترمیم شده خود باز گردند ودریای عزه را از پنجره خانه خود ببینند.

 

 

 

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ