روش هشانا شروع سال نو بر یهودیان جهان مبارک باد

دین یهود در طول سال، اعیاد و جشنهای بسیاری در بر دارد. عید روش هشانا شروع جشن های آغاز سال عبری یهودیان در اسراییل و تمام نقاط دیگر جهان است. این جشن در طول یک ماه چند جشن مذهبی دیگر را در پی دارد‌ و هر کدام شادتر و زیباتر از دیگری.

ما یهودیان در ایران روش هشانا را در دو شب متوالی جشن می‌گرفتیم و در اسراییل افراد مذهبی هم اینگونه عمل میکنند.

یکشنبه شب قبل نشستن دور میز و انجام مراسم مخصوص شب موعد، مردان و زنان بهمراه فرزندان کوچک و بزرگ خود به کنیساها و عبادتگاههای خود رفته و با تشکر از خداوند از پشت سر گذاشتن سالی و آمادگی خود را برای شروع سالی دیگر اعلام میدارند. لحظاتی بسیار احساس بر انگیز است، از تمام قلب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای تمام افراد دور و نزدیک آرزوی سالی خوب و موفقی آرزو می کنند.

با برگشت از عبادتگاه به همراه افراد خانواده و مهمانان دور میزی که بانوی منزل دو شمعدان زیبا را در دو طرف آن گذاشته و سبد گل زیبایی به زیبایی آن می افزاید و خوراکی‌هایی که هر کدام نشانه و سمبلی هستند برای دعای شروع سالی خوب و خوبتر.

رسم خوردن گوشت کله و شش یکی از مراسم این شب است و نشانه آن است که همیشه سر باشیم و هرگز زیر دست دشمنان و کاف آن نباشیم. در این مورد هم از جان نثاری اسحق فرزند ابراهیم یاد میشود که خداوند با فرستادن گوسفندی جان او را نجات داد.

من شخصأ بسیار دوست دارم، در سالهایی که با خانواده در شهر گلپایگان زندگی می کردیم بدلیل عدم وجود قصابی یهودی هر چند ماهی یکبار گوسفندی خریداری میشد و روانشاد پدرم یوسف شالوم که اجازه «شخیتا» (ذبح) داشتند حتی که از نظر انسانی برایش کار آسانی نبود به ذبح گوسفند اقدام میکرد.

بعد از آن مادرم که دست پخت بسیار خوبی دارد با دستهای پر برکت خود خوراک خوشمزه و لذیذ کله پاچه را برای صبح شنبه (شبات) تدارک میدید.

ماهی، یکی از نشانه های تولید مثل و تکثیر فراوان است.

انار، نشانه پر بار بودن است، دانه های انار بسیار زیاد هستند به روایتی انار 613 دانه در خود جای میدهد، 613 هم تعداد «میتصوا»های کتاب مقدس تورات است.

کدو: خوردن کدو برای رفع تقدیر بد از حاضران و دعایی شایستگی پیشرفت و پشت سر گذاشتن رویدادهای تا خوشایند است.

شش: حاضران سبک بودن گناهان را برای خود و دیگران آرزو می کنند.

لوبیا: پخت لوبیا و صرف آن در شب سال نو برای پیشرفت موفقیت در سال جدید و اشتغال به کار نیک را در سراسر سال فراموش نکنیم.

چغندر: چغندر پخته هم یکی از مراسم این شب بسیار روحانی است، با خوردن آن از خداوند بزرگ در خواست میشود که پلیدان و بد خواهان از این جهان معدوم گردند.

در این فرصت مناسب سال نو عبری جدید را به یهودیان مقیم ایران، اسراییل و سایر نقاط مختلف در سراسر گیتی تبریک گفته و امیدوارم که امسال سال رهایی ایرانیان عزیز از دست معدودی غیر ایرانی که بر تخت سلطه نشسته اند و ایران عزیز را روز بروز به قهقرا سوق می‌دهند، باشد.

عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات