سخنرانی نصرالله: اعلان جنگ نیست، در شرح وضعیت است

در این عکس که روز چهارشنبه 25 اکتبر 2023 توسط دفتر روابط رسانه ای حزب الله منتشر شد، حسن نصرالله، رهبر حزب الله، سمت راست، با زیاد النخاله، رئیس مرکز جهاد اسلامی فلسطین و صالح ال معاون رئیس حماس دیدار می کند. -عروری، در بیروت، لبنان. (دفتر روابط رسانه ای حزب الله از طریق AP)
در این عکس که روز چهارشنبه 25 اکتبر 2023 توسط دفتر روابط رسانه ای حزب الله منتشر شد، حسن نصرالله، رهبر حزب الله، سمت راست، با زیاد النخاله، رئیس مرکز جهاد اسلامی فلسطین و صالح ال معاون رئیس حماس دیدار می کند. -عروری، در بیروت، لبنان. (دفتر روابط رسانه ای حزب الله از طریق AP)

حسن نصرالله، رهبر حزب الله، از قصد خود به سخنرانی زنده در ۳ نوامبر ۲۰۲۳ خبر داد. گرچه انبوه گمانه-زنی-ها احتمال می-دهند این نشانهٔ آغاز برخورد مستقیم نظامی با اسرائیل باشد، اما شواهد اشاره به سمت دیگر دارد. به نظر میآید مانند سخنرانی «در امر اتحاد»، مخاطب اصلی نصرالله حامیان او و بخش گسترده-تری از جهان اسلام باشد.

در گام اول، احتمالاً سخنرانی او حاوی تقدیر حملات حماس به اسرائیل، تأکید بر موفقیت بی-سابقهٔ ایشان، و بر ضعف اطلاعاتی و نظامی اسرائیل است. همچنین، ممکن است از فعالیت تبلیغاتی اسرائيل انتقاد کند و ایالات متحده را در جایگاه محرّک اصلی جنگ، متهم کند. احتمالاً دو پیام کلیدی در این سخنرانی به میان می-آید: ترغیب حامیان خود و «جنبش مقاومت فلسطینیان» به تداوم پایمردی در مبارزه علیه اسرائیل، و فراخوان به ملل مسلمان، به ویژه به کشورهای عرب، تا در تمامی عرصه-های نظامی، مالی، ‌و دیپلماتیک در مقابله با اسرائيل متحد شوند.

ایراد این سخنرانی، به ویژه بصورت زنده، خود نمایشی از قدرت در چشم حامیان وی و جهان اسلام است. و حتی اگر سخنرانی وی از مخفیگاه امنی که در آن است، از پیش ضبط شده باشد، بی-باکی او را به معرض تماشا می-گذارد. علاوه بر این، نصرالله می-بایست وظایفی که در هنگامهٔ بحران از یک رهبر انتظار می-رود را بجا آورد: خطابه به ملت، انتقال داده-های جدید، امید بخشیدن، و تحکیم روحیه.

اعلام تاریخ سخنرانی پنج روز پیش از وقت، در اصل برای آن است که حامیان آماده شوند، پرده-های بزرگ نمایش چیده شود، جمعیت در مساجد، قهوه-خانه-ها، و دیگر جاها گرد هم آیند. همچنین، القای حسی از کنترل بر اوضاع نیز از جملهٔ دلایل است.

گرچه سخنرانی وی ممکن است حاوی حملهٔ شدید به اسرائیل باشد، اما گمان نمی-رود نقطهٔ عطف سخنرانی او این باشد.

شایان ذکر است که خامنه-ای، ولی فقیه ایران، در سخنرانی اول نوامبر خود (دو روز قبل از سخنرانی نصرالله)، اشاره-ای به مشارکت حزب الله در نبرد نکرد. به جای ترغیب به اقدام مستقیم نظامی و شدت عمل، خواهان تحریم اقتصادی اسرائیل شد. غیبت چنین پیامی نشان آن است که خامنه-ای در باطن حامی تدابیر نصرالله است اما آشکار نمی-کند.

قرار است این سخنرانی از کانال تلویزیونی المنار که متعلق به خود حزب الله است، پخش انحصاری شود، تا حضور سازمان، که در سایهٔ موفقیت دیگر کانال-های تلویزیونی هوادار عرب مانند الجزیره و العربیه قرار گرفته، پررنگ شود.

با نگاهی به گذشته، اگر نصرالله، بخواهد به اسرائیل حمله کند، از فرصتی که در روزهای ابتدایی جنگی که با حملات حماس بپا خاست فراهم گردید، سود می-جست. با اینحال، هنوز هیچ نشانهٔ مشخصی از آنکه ایران و حزب الله نیت درگیری مستقیم نظامی با جبههٔ اسرائيل-آمریکا داشته باشند، در دست نیست.

Nasrallah’s Speech: A State of Affairs, Not a Declaration of War

Dr. Avi Davidi

November 2, 2023

Hezbollah’s leader, Hassan Nasrallah, announced his intention to deliver a live speech on November 3, 2023. While speculation abounds that this may signal the start of direct military conflict with Israel, the indications point elsewhere. Nasrallah’s primary audience appears to be his supporters and the wider Muslim world, akin to a “State of the Union” address.

His speech will likely encompass praise for Hamas’s attacks on Israel, emphasizing their unprecedented success and Israel’s perceived intelligence and military shortcomings. He is also likely to criticize Israel’s propaganda efforts and lay blame on the USA as the main instigator of the conflict. Two key messages may emerge: an encouragement for his supporters and the Palestinian Resistance Movement to persist in their struggle against Israel, and an appeal to Muslim nations, particularly Arab states, to unite in opposition to Israel across military, financial, and diplomatic fronts.

The act of delivering this speech via live broadcast is, in itself, a demonstration of power in the eyes of his supporters and the Muslim world. It underscores his fearlessness, even if the speech is likely pre-recorded in his secure bunker. Additionally, Nasrallah must meet the expectations of leadership during a crisis: addressing the nation, providing updates, instilling hope, and maintaining morale.

The announcement of the speech five days in advance is primarily for his supporters to prepare, arranging large screens, gatherings in mosques, cafes, and other venues. It also serves to convey a sense of control over the situation.

While there may be a potential for a significant attack against Israel prior to the speech, it is not anticipated to be the focal point of Nasrallah’s address.

Notably, Iran’s Supreme Leader, Khamenei, in his November 1st speech, did not indicate Hezbollah’s involvement in the conflict. He called for economic sanctions against Israel, rather than advocating for direct military action and escalation. This absence suggests that Khamenei may tacitly support Nasrallah’s plans but does not explicitly state it.

The speech is slated to be exclusively broadcasted on Hezbollah’s own TV channel, “Al-Manar,” aiming to bolster the organization’s presence, which has been challenged by the success of other pro-Arab TV channels like Al-Jazeera and Al-Arabiya.

In retrospect, if Nasrallah intended to launch an attack on Israel, he would likely have seized the chaos in the initial days of the conflict sparked by Hamas’s surprise attacks. However, there are currently no clear indicators that Iran and Hezbollah seek direct military engagement with the Israeli-American front.

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ
سردبیر تایمز اسرائیل به فارسی
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ