سرطان پستان

بر طبق آمار اخیر پزشکان از هر پنج زن در جهان یک نفر به سرطان پستان دچار میشود، و اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود خوشبختانه علاج پذیر است و بهمین دلیل پزشکان اصرار بر آزمایشهای سالیانه و انجام ماموگرافی دارند.

پزشکان به غیر از دلایل موروثی، ورزش نکردن، چاقی و زیاده روی از استفاده در نوشیدنی های الکلی و هورمونها را از دلایل بارز این بیماری میدانند.

متاسفانه در هشتم آذر ماه بانو یاسمین پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی با یک عمل قابل تحسین و شجاعانه در پیام ویدئویی به مخاطبان صفحه اینستاگرام خود اطلاع دادند که پس از آزمایش ماموگرافی پزشکان ایشان بیماری سرطان پستان را تشخیص داده اند و با اشاره به این مورد که ایشان یک آدم خصوصی هستند و این بیماری یک مورد خصوصی است ولی قصد دارند از مخاطبان صفحه اینستاگرام خود استفاده کنند و مبارزه خود را با سرطان برای هم میهمان ایرانی، بخصوص زنان و دختران مطرح کنند.

ایشان تأکید کردند که تصمیم دارند همه تلاش خود را برای آگاهی رساندن در باره این بیماری که در سالهای اخیر بیشتر و بیشتر شایع است را انجام بدهند.

بانو یاسمین پهلوی اضافه کردند که ما زنان از صحبت کردن در باره بدن خود ابا داریم ولی باور دارم همه باید به این بیماری و انواع بیماریهایی که سلامتی زنان را تهدید میکند توجه بیشتری نشان بدهند.

در صفحه اینستاگرام بانو یاسمین چند لحظه قبل از ورود به اتاق عمل در حالی که شاهزاده رضا پهلوی با دعای خیر ایشان را بدرقه میکنند هم به اشتراک گذاشته شد و یک روز بعد از این عمل از تخت بیمارستان هم با مخاطبین خود صحبت کردند و از اینکه پزشکان معالج ایشان از جریان عمل اظهار رضایت کردند خبر دادند.

بانو یاسمین پهلوی درسال ۱۳۴۷ در تهران بدنیا آمده و در سال ۱۳۶۵ با شاهزاده رضا پهلوی ازدواج کردند، حاصل این ازدواج سه دختر به نامهای نور، ایمان و فرح هستند.

برای ایشان و سایر زنان ایرانی و غیر ایرانی که به این بیماری مبتلا هستند آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارم و برای پزشکان موفقیت روز افزون در راه رسیدن به علاج این بیماری.

عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات