سومین انتخابات در عرض یکسال در اسرائیل

در حالیکه هر چند سال یکبار در جمهوری اسلامی ایران انتخابات نمایشی بر پا میشوند و نمایندگان مجلس از قبل تعیین شده اند، شناسنامه مهر نخورده میتواند باعث مشکلاتی برای شهروندی که گذرش به یک اداره دولتی می افتد بوجود آورد.

اکثر رای دهندگان میتوانند برگ آرایی که مربوط به انتخابات نیست را در صندوق رای باندازند تا آن مهر کذایی روی شناسنامه آنها زده شود.

بین سالهای 1979 تا 1990 که در ایران بودم در تمام انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی شرکت میکردم ولی روی برگ رآی بجای اسم فرد کاندید نام یکی از شاعران یا نویسندگان معروف ایرانی لغت یا جمله ای بر علیه نظام ضد اسلامی حاکم بر ایران مینوشتم و به صندوق رای می انداختم.

این عمل تا چند روزی مرا غرق افکارنگه میداشت تا آبها از آسیاب بیافتند زیرا که شماره رای دهنده و شماره برگ رآی هماهنگ بودند و اگر میخواستند و اگر واقعآ آرا را میخواندند میتوانستند به شخص مورد نظر برسند و این هم یک نشانه بارز و قاطع از انتخابات نمایشی و افراد از قبل انتخاب شده بود.

دوشنبه این هفته در دوم ماه مارس و در عرض کمتر از یکسال برای سومین بار در کشور اسرائیل انتخابات برای انتخاب نخست وزیر و نمایندگان احزاب پارلمان در کشور دمکراسی اسرائیل برگزار شد.

اسرائیل کشوری دمکراسی است و بهمین دلیل تعداد احزاب زیاد هستند ولی تمام این احزاب به دو جناح چپ گراها و راست گراها تقصیم میشوند.

دو حزب بزرگ «لیکود» و «آبی و سفید» دو حزب بزرگ و رقیب در اسرائیل بحساب می آیند. ولی اینبار نقطه قابل توجه حزب مشترک اعراب اسرائیلی است که با بدست آوردن ۱۵ کرسی در پارلمان اسرائیل تعداد نمایندگان خود را از ۷ کرسی به ۱۵ کرسی ترقی داد و بعد از حزب لیکود و حزب «آبی و سفید» سومین حزب بزرگ در ووشور آزاد اسرائیل بشود، حتی بسیاری از اعراب ساکن اسرائیل و حتی چپ گرایانی که قبلآ به حزب «مرتص» رای میدادند به حزب مشترک عربی رای دادند.

حزب کارگر حزبی است که متاسفانه از انتخابات به انتخابات کمتر آرایی را از آن خود میکند حتی با وجود ائتلاف با دو حزب دیگر نتوانست بیشتر از ۷ کرسی را بدست آورد. این حزبی است که در دوران گذشته به ۴۴ نماینده در پارلمان اسرائیل دست یافته بوده ولی در سالهای اخیر هر بار از قدرت این حزب کاسته شد و میتوان دلیل آن را اینگونه توصیف کرد که احزاب سوسیالیست کم کم رو به فراموشی میروند.

علی رغم اینکه از طرف بسیاری از چپ گرایان اسرائیلی انتظار میرفت که این بار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر حال اسرائیل بدلیل سه پرونده مختلف برکه بر علیه او به دادگاه ارائه شده، از صحنه سیاسی اسرائیل با شکست بزرگی پایین آورده شود و آرای بسیار کمتری بدست آورد ولی بدلیل هوش و درایت بسیار او و جزبه سیاسی مخصوص بخود که اسرائیلیان را بخود جذب میکند نه تنها در این انتخابات شکست نخورد بلکه بیشترین تعداد کرسی را در پارلمان اسرائیل به حزب راست گرای لیکود اختصاص بدهد و آنچنان که دیده میشود کشور را به نحو احسن از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی اداره کند.

در طول سالها حزب لیکود و حزب «کارگر» با یکدیگر بر سر آرای شهروندان در رقابت بودند و تشکیل دولت از طرف یکی از این دو حزب انجام میشد ولی متاسفانه حزب کارگر قدرت خود را در مقابل حزب لیکود از دست میدهد.

این بار در سومین انتخابات در عرض یکسال، نمایندگان و طرفداران تمام احزاب شرکت کننده در انتخابات بخصوص خود بنیامین نتانیاهو شخصآ برای تشویق مردم برای رفتن به پای صندوقهای رآی به خیابانها و ساختمانهای مسکونی رفتند و با بگرمی فشردن دست آنها، آنها را تشویق به استفاده و بکار گرفتن حق قانونی خود و به پای صندوقهای رای رفتن کردند زیرا که در ‌کشوری که دولت دولت مردمی است و دولت و مردم از هم جدا نیستند هردانه رای بسیار بسیار مهم است.

عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات