فرسایش دموکراسی اسرائیل

دوره‌ٔ ۱۰ سالهٔ قانونگزاریهای رخوت آور و فضای ناروادار، تندرستی تمامی شهروندان اسرائیل را به خطر انداخته است.

در حال حاضر، اسرائیل در کشاکش یک خیزش دموکراتیک است. تلاشهایی در راستای اعطای مصونیت از پیگرد قانونی به نخست وزیر از طریق شماری از لوایح پیشنهادی در نهایت مهار نیروی مقاومی را گسیخت که از تمرکز بر تک تک قوانین پیشنهادی و یا چارچوبهای اپوزیسیون رسمی که شنبه شب به خیابانها ریخت، فراتر میرود. بحران کنونی، در واقع، بحرانی است همه-گیر. همچنین، جدید نیست. آنچه امروز روی میدهد، اوج یک روند سیستماتیک سیاسی است که به تدریج در طول یک دهه پدیدار شده است.

این روند، که با قانونگزاریهای پی در پی گسترده تر و طرحهای عامه پسند ترویج شده است، در این مدت توانسته است از بنیان نهادینه و هنجارین دموکراسی اسرائیل اندک اندک بکاهد. اگر هم-اکنون متوقف نشود، به تمامی نابودش خواهد کرد.

سیاست های افت دموکراتیک با برنامه ای روشن پی گرفته شده است. استراتژی آن، ابهامزایی به قصد حذف تدریجی آزادیهای فردی، حقوق اقلیتها، توان قوای سه گانه، مسئولیت پذیری دولت، حکومت قانون – و خلاصه – پیروی از هنجارهای دموکراتیک است. تاکتیکهای آن اتکا بر مخلوطی از سرگیجه و انحراف داشته اند، که منجر به اتخاذ روزافزون قوانین دموکراسی-ستیز شده که با بکارگیری روشهای ظاهرا دموکراتیک، دموکراسی رسمی و نیز لیبرال اسرائیل را هرچه بیشتر به حبس کشانده است. آنچه امروز در نهایت به چالش گرفته شده، همین برنامه ای است که برای پایان بخشیدن به دموکراسی اسرائیل، با چاشنی اشک و آه، طراحی شده است.

استراتژی فرسایش دموکراسی از طریق قانونگذاری و پیامدهای عمومی آن، با بازگشت بنیامین نتانیاهو به دفتر نخست وزیری پس از یک وقفه ده ساله، در ۲۰۰۹ طرح شد. کنست هجدهم (۲۰۱۳-۲۰۰۹) یک تهاجم قانونی ضددموکراتیک گسترده شامل شماری از لوایحی را آغاز کرد که اگر باهم بکار گرفته میشدند، میتوانستند آسیبی جدی به بافت دموکراتیک اسرائیل وارد آورند.

یک گروه از لوایح پیشنهادی شامل قوانینی میشد که به قصد محدود ساختن اصول برابری، به ویژه در ارتباط با موقعیت شهروندان عرب اسرائیل تنظیم شده بودند. قانونی که به مجتمعهای مسکونی عمومی اجازه میداد متقاضیانی «با بافت اجتماعی ایشان همخوانی ندارند» را رد کنند، در این دوره تصویب شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-erosion-of-israels-democracy/

عن الكاتب
پروفسور نائومی خزان، معاون پیشین سخنگوی «کنست» (پارلمان اسرائیل)، مدیر دانشکده دولت و اجتماع در کالج «آکادمیک تل آویو – یافو» است.
تعليقات