مردم یهود زنده اند، و تپه سنجاب زنده است

به ساکنان محل گفته شده در داخل خانه ها پناه بگیرند، درها را قفل کنند. همسرم تلاش دارد بچه ها را سرگرم نگه دارد…

یک صبح شنبه خیس در حومه شمالی پیترزبورگ است. کمتر از نه روز دیگر مانده، و من در یکی از دفاتر خالی نامزد سناتوری ایالت نشسته ام، اعضای سندیکا و داوطلبان جناح چپ را آموزش می دهم چگونه با رأی دهنده ها در مورد انتخابات گفتگو کنند. اولین گزارش ها در شبکه های اجتماعی پدیدار می شود: یک فرد مسلح در اور لا- سیمخا مشغول تیراندازی است – کنیسای درخت زندگی. چهار نفر کشته شدند. این، چند چهارراه از خانه من در محله تپه سنجاب فاصله دارد.

نیمی از سازماندهنده ها و داوطلب های حاضر در دفتر، یهودی اند. تلفن ها بکار افتاده است. اتاق پر می شود از گمانه زنی ها. تیرانداز دومی هم آنجاست؟ باید به داوطلب هایی که از قبل در کوچه ها براه افتاده اند و در خانه ها را می زنند، زنگ بزنیم بگوییم برگردند؟ آیا به دانشگاه کارنگی ملون هم حمله شده؟ آیا مقصر، ترامپ است؟ کارزار انتخاباتی تعطیل می شود.

سوار اتوموبیل که شدم، به ن.، یکی از داوطلب ها که هنوز در خیابان های حومه شهر پرسه می زند، زنگ می زنم. گیج مانده که به کدام کنیسا حمله شده. می گویم به اور لا- سیمخا. بله، همانجایی که دور حاداش، جمعیت بازسازنده ها مراسم مذهبی برگزار می کند.

ن دوستان زیادی در دور حاداش دارد. ن از مذاکره کننده های یک سازمان محیط زیستی است اما حالا زبانش بند آمده است. ج خبر گرفت، از رهبران پیشین اتحادیه من، از یهودی های چپ نسل قدیم، و می خواست ارتباط بگیرد. با پدرم حرف زدم، که تا همین چندی پیش از اعضای کمیته سازندگی کنیسای خود بود، و بحث می کردند که آیا می بایست اتاقی امن برای مردمی که به عبادت می آیند بسازند یا نه، مبادا اتفاقی مانند تیراندازی جمعی روی دهد. ماشین های پلیس در مسیر کنیسا، از من سبقت می گیرند.

خانواده من، به سلامت در خانه است. به ساکنان تپه سنجاب گفته شده در خانه ها بمانند و درها را قفل کنند. هلیکوپتری در آسمان پرواز می کند. همسرم تلاش دارد بچه ها را سرگرم نگه دارد. موضوع را برای دختر بزرگمان توضیح داده، اما منتظر فرصت مناسب است تا به دو تا کوچکترها هم بگوید. دوستانمان از اروپا و استرالیا پیامهای همبستگی می فرستند. یک جامعه شناس بریتانیایی موفق شده رد پای پیامهای نفرتبار مظنون به تیراندازی را در شبکه های اجتماعی بیابد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/the-jewish-people-live-and-so-does-squirrel-hill/

تعليقات