معجزه های حنوکا در امارات متحد عربی

برخی طرح های بی نظیر بینامذهبی اخیرا در جهان مسلمان عرب پدیدار شده، و شماری از آنها به رهبری شیخ عبدالله بن بیّاح که به تازگی به ریاست شورای عالی فتاوی امارات برگزیده شده، اجرا می شود. وی که در اوان هشتاد سالگی، و از علمای اسلامی است، از وزرای پیشین موریتانی و استاد مطالعات اسلامی عربستان سعودی بوده و اکنون از مقتدرترین و تاثیرگذارترین مخالفان نظریه خشونتگرای اسلامیست در جهان امروز به شمار می رود.

گذشته از این که شدیدترین محکومیت خشونت به نام مذهب، از سوی او صادر شده و مباحث باطل که به نام اسلام معرفی می شود را رد کرده است، وی انجمن صلح را در سرزمین های عربی پایه گذاشته و نشست تاریخی مراکش که دو سال پیش برگزار شد را راضی کرد تا قطعنامه ای بر اساس منشور مدینه در تایید برابری حقوق شهروندی غیرمسلمانان در جوامع مسلمان صادر کند.

به هر روی، بن بیّاح از این فراتر رفته و خواهان مشارکت بینامذهبی برای مقابله با خشونت و پیشبرد صلح در سراسر جهان شده است. کمی بیش از یک سال پیش، وی انجمنی از مسلمانان، یهودیان،‌و مسیحیان در شهر واشنگتن، برای آنچه وی اتحاد ارزش ها خواند، تشکیل داد و «کاروان گفتگو»ی ادیان ابراهیمی را به راه انداخته تا این پیام را به مخاطبان گسترده تری برساند. انجمن های صلح وی در امارات متحد عربی، با حمایت خاندان سلطنتی، رهبران متفکران مسلمان را به همراه نمایندگانی از جهان مسیحیت و یهودیت یکجا جمع کرده است.

اما گردهمایی هفته گذشته مسلمان- مسیحی – یهودی در ابوظبی برای تعمیق تفاهم بینامذهبی و همکاری در ترویج صلح نیز در گسترش حضور غیرمسلمانان، به ویژه یهودیان، بسیار چشمگیر بود. به خاخام هایی از اسرائيل، ایالات متحده، اروپا، و استرالیا نقش های مهمی در این نشست سپرده شده بود.

ملاقات رهبران مذهبی در امارات متحد عربی

من این افتخار را داشتم که سخنگوی یهودی دور آغازین کنفرانس باشم که شیخ عبدالله بن زیاد وزیر خارجه امارات متحد عربی در آن حضور داشت. به عنوان تنها اسرائیلی حاضر در جمع، پیام شادباش اورشلیم را عرضه کردم و اظهار امیدواری کرده و دعا کردم که هر سه جامعه مذهبی، پیوند دیگر مذاهب با شهر مقدس را بیاموزند.

معمولا، جزئیات کوچک، بزرگترین تاثیر را دارند، و این واقعیت که برگزارکنندگان کنفرانس برای آوردن خوراکی و نوشیدنی «کاشر» (حلال) و عرضه علنی آن برای شرکت کنندگان یهودی، زحمتی خارق العاده کشیده بودند، از سوی بخش عظیم شرکت کنندگان مسلمان به عنوان امری بسیار طبیعی وانمود شد و بسیاری نیز خواهان بودند بدانند آیا ایشان نیز می‌ توانند در صرف آن شریک باشند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/chanukah-miracles-in-the-uae/

عن الكاتب
خاخام دیوید روزن مدیر امور بینامذهبی کمیته بین المللی یهودی آمریکایی در اورشلیم است. وی خاخام اعظم بزرگترین جمعیت یهودی ارتدکس آفریقای جنوبی و نیز خاخام اعظم ایرلند بوده است.
تعليقات