موعد پسح خجسته باد

تا قبل از سال 1989 که به کشور اسرائیل مهاجرت کردم موعد پسح مترادف بود با زحمات توان فرسای تهیه مقدمات برای برگزاری این عید مهم مذهبی و بیشتر به این دلیل که مادر بزرگوارم در ایران شخصی مذهبی بودند و همچنان در اسرائیل اینگونه روال زندگی اوست. هر سال از ماه مهر شروع به تهیه و تدارک کارهای موعد پسح میشد، گندم را سه بار پاک میکرد و هیچ نکته‌ای مربوط به کاشر بودن از قلم نمی افتاد. و تاساعتی قبل از نشستن سر سفره ادامه میافت، پس از اتمام کارها مادر خانه سر سفره می نشست، زن جوانی با صورتی خسته ولی زیبا و نورانی، راضی و خشنود از نتیجه زحمات خود.

تعداد مواد غذایی که می‌توانستیم در این ایام استفاده کنیم از انگشتان دو دست تجاوز نمیکردند، و به این دلیل همه چیز رنگ و بوی مخصوصی داشتند، آسمان هم آبی تر بود و برگ درختان سبزتر از همیشه، کفش و لباس عید شوقی مخصوص داشتند، ظروف معمولی روزانه جای خود را به ظروف زیبای متعلق به دوران موعد پسح میدادند، خوردن آبگوشت در کاسه های آبی رنگ یا ظروفی با گل سرخ طعم و مزه دیگری داشتند. سر سفره مصا بود، آبگوشت بود و بشقاب سبزی، و احساس احساس دیگری بود و مزه آبگوشت مزه ای دیگر.

برگزاری اعیاد مذهبی خانه پدری بوی دیگری داشت و مطمئنأ این وجه مشترک بین اکثر افراد است. آن روزها همه چیز طعم و بوی دیگری داشتند و تمام خاطرات از آنجا شروع میشود، خاطراتی که تا پایان عمر ما را همراهی می‌کنند.

موعد پسح که از کلمه ای بمعنی عبور در زبان عبری گرفته شده است به زمانی اشاره میشود که خداوند بنی اسرائیل را از بلایی که باعث مرگ نخست زادگان مصر شد محفوظ نگه داشت. بنی اسرائیل را از دست فرعون مصر نجات داد، عصای موسی را تبدیل به مار کرد و ضربه های پی در پی را بر دشمنان بنی اسرائیل وارد آورد. سپس دریا را برای عبور بنی اسرائیل شکافت و قوم یهود را قوم برگزیده خود خواند.

این عید را ما یهودیان در تمام نقاط گیتی در 14 ماه نیسان بیاد خروج بنی اسرائیل از مصر جشن میگیریم. یهودی ساکن سوئیس، مراکش، یهودی ایرانی و یهودی که در انگلیس یا سایر کشورهای دیگر در دنیا این هشت روز را مقدس میشمارد و تفیلای مشترکی میخوانند و از خوردن نان معمولی که خمیرش ورآمده باشد خود داری میکنند.

نان فطیری که در دوران چهل سالی که یهودیان در بیابانها سرگردان بودند از آن تغذیه کردند. تاریخ کهن و غنی یهود شامل تاریخ 4000 ساله ملتی است که در سراسر گیتی پراکنده شده و بصورت صدها جمعیت و تمدن جداگانه با ریشه ها و سنتهای مشترک رشد کرده است.

در بعضی موارد بین یهودیان شرقی و غربی در مورد جایز بودن یک سری مواد غذایی در ایام هشت روزه موعد پسح اختلاف نظراتی وجود دارد، همانطور که در کشور اسرائیل بین جناحهای مختلف سیاسی اختلاف نظر است و با یکدیگر بحث های شدید میکنند ولی در اصل همه از یک ریشه هستیم و وجه مشابه بیشتر از اختلافات است، سرزمین موعود برای همگان عزیز است و در این مورد اختلافی وجود ندارد.

پرداختن به چنین تاریخ وسیع و جامع بسیار فراتر از معلومات بسیار محدود من است.
محققان همچنان به تحقیق برای رسیدن به عمق و اسرار این تاریخ هزاران ساله هستند.

در این موقعیت فرصت را غنیمت دانسته و موعد پسح را به تمام یهودیان دنیا علی الخصوص یهودیان ایرانی ساکن ایران و خارج از ایران تبریک میگویم، سالی با آرامش برای تمام ادیان جهان و مخصوصأ سال آزادی و شکوفایی برای هموطنان ایرانی خود آرزو دارم.

عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات