نجات اسرائیل در تشکیل دولت اضطراری صیونیست ملی است

تصویر: راهپیمایی معترضان علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی در سی-و-دومین هفتهٔ پی در پی، تل آویو، ۱۲ اوت ۲۰۲۳. (Gilad Furst)
تصویر: راهپیمایی معترضان علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی در سی-و-دومین هفتهٔ پی در پی، تل آویو، ۱۲ اوت ۲۰۲۳. (Gilad Furst)

کشور را بر اساس خواست اکثر مردم اسرائیل که بخاطر امنیت به جناح راست رأی دادند و خواهان سیاست-های اجتماعی لیبرال اند، اداره کنید.

ما در بحران بدی بسر می-بریم. زمان تشکیل دولت اتحاد که وضعیت اضطراری کنونی را مدیریت کند، همین حالا است.

اسرائیل دچار بحرانی شده که از جنگ یوم کیپور تا کنون تکرار نشده بود. احساسی از سرخوردگی عمیقی بوجود آمده که انگار همه-چیز در حال فروپاشی است. بسته به این که دیوان عالی دادگستری در اوایل ماه سپتامبر چه حکمی صادر کند، احتمال بحران قانون اساسی را هم به این اضافه کنید. ما در واقعیتی خطرناک زندگی می-کنیم.

دو هزار سال پیش، در دههٔ هشتم دوران پیشین حاکمیت یهودیت در سرزمین اسرائیل، همه چیز فرو پاشید. یهودیان آن زمان نیز تصور می-کردند از آن وضعیت به سلامت بدر خواهند جَست – اما اشتباه می-کردند.

ماه گذشته، درست پیش از ایام «تیشعا به آو»، می-شد توقع داشت رهبری کشور عمق وخامت وضعیت را درک کند. در عوض، رژهٔ بلاهت تحویل گرفتیم – تکمیلیه-ای بر قانون «معقولیت» که کشور را باز هم بیشتر در بحران فرو برد.

اما با کمال احترام به تمام نبردی که بر سر «معقولیت» در جریان است، آنچه مهم است آیندهٔ کشور است. هیچ کس معقولیت را به خاطر نخواهد آورد؛ اما فروپاشی اسرائیل را همه بیاد خواهند آورد. خیلی تلاش کردم توجه همهٔ احزاب را به این نکته جلب کنم که ما می-بایست همه-چیز را متوقف کنیم و مصالحه کنیم. بدون یک قانون اساسی، همه چیز چنان شکننده خواهد بود که هر تغییر بنیادی منجر به شکست خواهد شد.

اگر نتوانیم توازن شکنندهٔ درون جامعهٔ اسرائیل را حفظ کنیم، اسرائیلی در کار نخواهد بود. این رژهٔ بلاهت نیز همه-چیز را به میدان کشیده است:‌ مسؤولیت نابرابر خدمت سربازی، انحصار-طلبی ارتدکس-های افراطی در دین و دولت، فقدان مدیریت دولت کنونی و حزب «ضعف یهودیت» بن گاویر، حقارت و جنگ-های داخلی وزرای دولت که از تشخیص مسؤولیتی که همین حالا در قبال اسرائیل به عهده دارند، امتناع می-کنند.

من همچنان به دعوت از همهٔ رفقای صیونیست خودم به حضور در خدمت نظامی و بیرون نگاه داشتن از ارتش از مناظره ادامه می-دهم. اما جسارت دولتی که نیمی از اعضایش از خدمت نظامی سر باز می-زنند، و همزمان، با ایجاد شرمساری، و اهانت، دیگران را فرامی-خوانند که به خدمت نظامی ادامه دهند، مزوّرانه و غیرقابل قبول است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://blogs.timesofisrael.com/a-national-zionist-emergency-government-can-save-israel-now/?

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ