وجدان، می‌بایست بر منفعت‌طلبی سیاسی رجحان داشته باشد

در پی کینه و نفرتی که در شارولوتزویل به نمایش گذاشته شد، اجازه بدهید چند لحظه‌ای به عقب بنگریم و به معضلات اخلاقی که در آیپک ۲۰۱۶ که با دعوت از دونالد ترامپ برای سخنرانی در کنفرانس دعوت شده بود، بروز کرد، توجه کنیم. در آن زمان، من نوشتم «دونالد ترامپ و ما در موقعیت استر»، و هشدار دادم رذالتی که در پس دعوت از وی نهفته است، تأثیر خود را بر تمامی یهودیان خواهد گذاشت. آدم می‌تواند خطی پرمعنا بکشد میان تصمیم آیپک به دادن یک بلندگوی عمومی به ترامپ، و دست شستن رهبران اجتماعی از مسؤولیت‌های خود که منجر شده است به خیزش هولناک جنایات نفرت‌محور در آمریکای امروز. ما می‌بایست، به عنوان جامعه‌ی یهودیان، علیه ورشکستگی اخلاقی این رئیس جمهور سخن بگوییم.

منطقی که رهبری آیپک را به دعوت از ترامپ هدایت کرد پیامدهایی را بیادمان می‌آورد که ناشی از کوته‌بینی سازمان‌های یهودی به قیمت فدا شدن تعهدهای اخلاقی باارزش‌تر حادث می‌شود.

در ماه مارس، رهبران آیپک کوشیدند تا اقدامات خود را با ادعای این که تمام کاندیداهای ریاست‌ جمهوری، بخصوص آنها که شانس بزرگی برای برنده شدن دارند، برای سخنرانی به کنفرانس دعوت می‌شوند. ترامپ، برای آیپک، مشکل بزرگی به وجود آورد. به عنوان لابی «تک‌موردی» سیاسی، آیپک تلاش داشت قدرت نفوذ و تأثیر خود و نیز دسترسی به شاخه‌های اجرایی دولتی را در صورت پیروزی ترامپ، حفظ کند.

تصمیم به دعوت از ترامپ از سوی رهبری آیپک، تصمیم کوتاه‌بینانه بود. خیزش نژادپرستی، غریبه‌هراسی، جنسیت‌زدگی، و یهودی‌ستیزی در میان پیروان وی را شدت بخشید. در آن موقع نوشتم، «دعوت از دونالد ترامپ به سخنرانی در این کنفرانس، تقابل با یهودیان باوجدان است». «رفتار ترامپ و ادبیات او به سادگی با سنتی که بر اساس روشنفکری، اخلاقیات و بیداری وجدان است در تضاد است». و اضافه کردم که «ادبیات او در حمایت از خشونت علیه مخالفان خود با بنیادی‌ترین ارزش‌های یهودی در تضاد است».

با آن که رأی‌ مردمی با فاصله‌ی بسیار زیادی باخت، و با تکیه به سیستم شمارش آرای عتیقه که در انتخابات ریاست جمهوری بکار می‌بریم، ترامپ برنده شد. از اولین دقیقه‌ی رسیدن به قدرت، ترامپ اثبات کرده است که نه از نظر روشنفکری و نه از نظر اخلاقی، شایسته‌ی جلوس در بالاترین کرسی دولتی این کشور نیست. او با خود رشته‌ای از حامیان وحشی و خطرناک آورده است که برخی نیز مقامات عالی و قدرتمند دولتی دارند که پیش از این برای افرادی با اندیشه و اخلاقیات عمیق در نظر گرفته می‌شد. سایه‌ی سنگینی که بر سر کشور ما افتاده، شرم‌آور است و خطری که موجودیت جهانی را تهدید می‌کند از جنگ جهانی دوم به این سو سابقه نداشته است.

وقایع اخیر شارولوتزویل نشانه‌های بزرگنمای خشونت نژادی بدخیمی است که همچنان کشور ما را آلوده می‌دارد. هر چقدر ترسناک و فاجعه‌بار که باشد، باید بدانیم رفتاری که ترامپ در پی این وقایع از خود نشان داد، قابل پیش‌بینی بود. ترامپ شریر است و نظرات شریر دارد. خوشبختانه این هفته ائتلاف یهودیان جمهوری‌خواه بیانیه‌ای علنی صادر کرد و از پرزیدنت ترامپ دعوت نمود با صراحت اخلاقی سخن بگوید. شورای خاخامی آمریکا که یک گروه ارتدکس است نیز بیانیه‌ای به همین نسبت محکم صادر نمود. این سازمان‌ها و چند سازمان یهودی دیگر طیف سیاسی و مذهبی به هم پیوسته و تروریسم داخلی در شارلوتزویل و نیز رویکرد ناامیدکننده و قابل پیش‌بینی ترامپ را محکوم کرده‌اند.

من نظر خود علیه شرکت ترامپ در کنفرانس ۲۰۱۶ آیپک را با صدای بلند اعلام کرده بودم زیرا با گذاشتن بلندگو در اختیار او، رهبران [آیپک] به مسؤولیت خود در قبال جامعه پشت می‌کردند. ما هرگز نمی‌بایست رفاه سیاسی و اقتصادی را بر رهبری معنوی و خیر عمومی ترجیح دهیم. سازمان‌های اجتماعی یهودیان می‌بایست انعکاس بنیان‌های معنوی و اخلاقی یهودیت باشند و این ارزش‌ها را والا بدارند و حفظ کنند. وجدان چنین می‌طلبد که ما علیه کسانی چون ترامپ و عناصر شروری که در سایه‌ی او جان گرفته‌اند، برخیزیم. بیایید با هم بپا خیزیم و سیاست‌های حقیرانه را کنار بگذاریم. ما می‌بایست بیاد خود و دیگران بیاوریم که می‌توانیم و می‌بایست علیه ترامپ و موج تیرگی که او به میان ما می‌آورد بایستیم.

عن الكاتب
«آدام برانفمان» رئیس بنیاد «ساموئل برانفمان» است.
تعليقات