چالش آمریکا در مواجه با شدّت-گرفتن یهودی ستیزی

معیار جامعه سالم درجهٔ قاطعیت و کارآیی آن در تبعید تندروها به حاشیه انزوا است.

در حالیکه قدیمی ترین نفرت جهان هر چه بیشتر از گوشه و کنار ایالات متحده سر میکشد، دچار ناامیدی نشدن دشوار است.

یهودی ستیزی در میان چپ افراطی، یهودی ستیزی در میان راست افراطی، هیولانمایی یهودیان، تیراندازی به کنیساها، و حالا، مردی که روز حنوکا با قمه به خانه خاخام هجوم میبرد و خون بپا میکند… و همه اینها در ایالات متحده آمریکا که فکر میکردیم یگانه جای روادار جهان است، اتفاق می افتد. آدم میخواهد به آغوش ناامیدی بغلتد، با استیصال در حیرت فرو رود که چرا یهودی ها مورد نفرت اند و چرا هر دوران طلایی و «مدینه فاضله» دیر یا زود زنگ میزند و به سیاهی میگراید.

اما چنین استیصالی به هیچ جا نمیرسد. شکستِ خود است. توجیه پذیر نیست.

افزایش خشونتهای مرگبار یهودی ستیز و ادبیات وحشیانه یهودی ستیزی در ایالات متحده ترسناک است. نفرت انگیز است. اما میتوان و میباید مغلوبش کرد.

میتوان و می باید با رهبری مسؤولانه مغلوبش کرد، و پیوسته روشن ساخت که چنین خشونتهایی و چنان ادبیاتی جایی در جامعه متمدن ندارد و مرتکبان آن از اتکا به قانون محرومند.

میتوان و باید با اجرای قاطع قانون، با اختصاص بودجه و کارشناسان بیشتر در راستای قوانین موثرتر دفاعی و پیشگیرانه با آن مقابله کرد، از جامعه یهودی آماج حمله حمایت کرد، و تلاشهای نوظهور حمله به ایشان را دفع کرد.

این حق حیاتی یهودیان آمریکایی، و حق یهودیان در هر جای دیگر است که در محیطی ایمن و امن زندگی کنند و مُصّرانه مقامات را موظف بدانند که در تضمین این امنیت بیشترین تلاش را بکنند.

میتوان و باید با آموزش بیشتر و ارتباطگیری موثرتر با آن مقابله کرد: طبیعت بشری تمایل به شک و بی اعتمادی به ناشناخته ها و ناآشناها دارد؛ چنین حس خصومتی در فضای آمیخته به دانش و ارتباط پایدار نیست.

نگاهی از منظر اسرائیل

یهودی ستیزی در آمریکای دوران مدرن ملغمه غلیظی است از نفرت تندروها، هدف مشترک همخوابی نامحتمل اسلام بنیانگرا و نژادپرستی سفید است. با مخالفت با اسرائیل، تعمیق قطبش سیاست آمریکایی، و خشونتی که دائما از راه صفحه گوشی هوشمند، تلویزیون، و کامیپوتر، از فاضلاب مسموم شبکه های اجتماعی و انبوهی عوامل دیگر به مغزهای جوان تاثیرپذیر سرازیر میشود، مخلوط شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/americas-challenge-as-violent-anti-semitism-swells/

عن الكاتب
دیوید هورویتز سردبیر و بنیانگزار «تایمز اسرائیل» است. پیش از آن سردبیر «جروزالم پست» ( از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱) ، و سردبیر «جروزالم ریپورت» (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴) بود. دیوید هورویتز نویسنده کتاب های «طبیعت بیجان با بمب گذاران» (۲۰۰۴) و «کمی زیادی نزدیک به خدا» (۲۰۰۰) را نوشته است. همچنین در نگارش کتاب «سلام به دوست، زندگینامه اسحاق رابین» (۱۹۹۶)، همکاری کرده است.
تعليقات