چگونه اسرائیل سکولار چنین مذهبی می شود

تصویر: اعضای خانوادهٔ «ایوگی» در جشن «میمونهٔ» یهودیان مراکش، شهر بندری اشکلون در سواحل جنوبی کشور؛ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰. (Edi Israel/Flash90)
تصویر: اعضای خانوادهٔ «ایوگی» در جشن «میمونهٔ» یهودیان مراکش، شهر بندری اشکلون در سواحل جنوبی کشور؛ ۱۵ آوریل ۲۰۲۰. (Edi Israel/Flash90)

به لطف یهودیان «سفاردی» و «میزراحی» (از آفریقای شمالی و خاورمیانه) که شیوهٔ زندگی و جهان بینی ایشان دیگران را به ریشهٔ استواری جلب می کند که تک تک افراد را با ملت، سنت، و خدا پیوند می زند.

همه پرسی هایی که یکی بعد از دیگری در اسرائیل انجام می شود، نشان می دهد که عمدهٔ معنای عبارت «هیلونی»، یا یهودی سکولار رنگ باخته است. گرچه اکثریت اسرائیلی همچنان این عبارت را در توصیف خود بکار می برند، اما خود واژه تبدیل به توصیف جامعه شناسی برای کسانی شده که فرزندان خود را به مدارس عمومی جریان اصلی می فرستند و به احزاب مذهبی سیاسی رأی نمی دهند. با اینحال، «گتمن آوی-خای» به این نتیجه رسیده که ۸۰ درصد از یهودیانی که در ۲۰۱۲ در اسرائيل زندگی می کرده اند به خدا باور داشته اند، ۶۵٪ باور داشته اند او خالق تورات و ده فرمانش بوده است. همین رقم در مطالعهٔ دیگری نیز بدست آمده است. این نظرسنجی که همزمان با همه‌ پرسی یاد شده و از سوی مرکز ملی پژوهش عقاید،NORC ، دانشگاه شیکاگو انجام شد، نشان داد که بیش از ۶۵٪ از مردم اسرائيل نه تنها ایمان دارند، بلکه به وجود خدا اطمینان دارند. این در مقایسه با عقاید حدود ۱۷٪ مردم انگلستان، ۴۱٪ مردم ایتالیا، و ۶۰٪ مردم ایالات متحده در اعتقاد به وجود خدا بود. در همه پرسی «پی-یو» که در ۲۰۱۶ انجام شد، اعتقاد مذهبی مردم کشور و عبادت ایشان حتی از این هم روشن مشخص می شود و نشان می دهد نسل دوم مهاجران FSU دیندارتر از پدرومادران خود اند [باور به خدا در میان ایشان از ۵۵٪ به ۷۰٪ رسیده و رعایت اصول شریعت در امور خانگی در میان ایشان به بیش از دوبرابر افزایش یافته و از ۲۴٪ به ۵۰٪ رسیده است.] باید پرسید پس یهودیان سکولار کجای راه را خطا رفتند؟

امروزه بیش از پیش معلوم می شود گروهی که بیشترین تلاش را برای ممانعت از سکولاریزه شدن یهودیان اسرائیل کرد، یهودیان سفاردیک و میزراحی بودند که در سال‌های اول تأسیس کشور از آفریقای شمالی و خاورمیانه به اسرائیل آمدند. آن زمان، نهاد سکولار صیونیستی هر چه کرد نتوانست این مهاجران را به پذیرش دستور کار فرهنگ حاکم وقت متقاعد کند.

علاوه بر این، همین مهاجران سفاردیک و میزراحی بودند که ورق را برگرداندند و از جمعیتی که آشکارا تحت تأثیر هنجار مرسوم قرار داشت، به جامعهٔ تأثیرگذار تبدیل شدند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/how-secular-israel-became-so-religious/

عن الكاتب
خاخام فرانسیس ناتاف از آموزشگران و متفکران مستقر در اورشلیم است. به قلم او رشته کتاب های « Redeeming Relevance» («بازیافت پیوندها») در خصوص تورات و شماری مقالات دیگر منتشر شده است.
تعليقات