کابوس کاتولیک بومی ما: افشاگری سوء استفاده های هولناک جنسی کشیش ها، نقش مذهب به مثابه شمشیری دو- سر را پررنگ می کند

روز سه شنبه، یکی از دوستان نزدیک من، جاش شاپیرو، دادستان کل پنسیلوانیا، در محل پارلمان ایالتی در هاریسبورگ، کنفرانس خبری برگزار کرد. وی با صدایی که گاه به گاه در گلو می شکست، گزارش هیات اعظم منصفه از یافته های حول سوء استفاده جنسی در درون کلیسای کاتولیک را اعلام نمود.

این گزارش طی بیش از دو سال تالیف شده و شش اسقف-نشین کاتولیک پنسیلوانیا را مورد تحقیق قرار داده، و با جزئیاتی که در برخی موارد بسیار دقیق به تصویر کشیده شده، توصیف می کند که چگونه ۳۰۰ کشیش، بیش از ۱۰۰۰ نوجوان پنسیلوانیا را مورد سوء استفاده جنسی قرار داده اند، و سپس، در سلسله مراتب کلیسا بر این موارد سرپوش نهاده است.

در یک بخش بسیار تکان دهنده گزارش آمده که کشیش های پنسیلوانیا به پسران نوجوان تجاوز می کرده، از آنها عکس های پورنوگرافیک می گرفته، و بعد به هر یک از آنها یک صلیب طلایی می داده اند که به گردن بیندازد تا به این ترتیب از سوی دیگر متجاوزها قابل شناسایی باشد.

لازم به ذکر نیست که گزارش مزبور پایه های کلیسا را به لرزه در آورده است. قانونگزاران پنسیلوانیا حتی در نظر دارند مصونیت های قانونی برخی جرائم جنایی را رفع کنند تا امکان دادگاهی کردن کشیش ها به دست آید. برنامه های خبری پر شده اند با داستان هایی که با جزئیات کامل توضیح می دهد چگونه هم تجاوز و هم سرپوش نهادن بر آن، به طور سیستماتیک انجام می شده؛ اکنون حتی تداوم حیات کلیسا زیر سوال رفته است.

هیچ کلامی قادر به توصیف تالمی که نسبت به دوستان و همسایگان کاتولیک خود احساس می کنم، نیست. بسیاری از آنها انسانی هایی شایسته اند. بسیاری از آنها، ایمان خود را چراغ راه زندگی و عملکرد خود کرده اند. قادر به تصور اندوه درونی آنها نیستم.

مذهب نهادینه شده و قانونمند، انگیزه عظیم ترین دستاوردهای بشری، و نیز عظیم ترین سوء استفاده های آن بوده است. بر سر مذهب، چند جنگ بر پا شده و هم اکنون چند جنگ بر پاست؟

همین امروز هم به همین ترتیب است. درست پشت دروازه های اسرائیل، اعتقادی کج-بین به فرزندان خود تلقین می کند که کشتار دیگرانی بیگناه که به اعتقادات ایشان باور ندارند، کلید ورود به بهشت ابدی است.

یهودیت نیز از این کج-بینی در امان نبوده است. در حوالی دوران عیسی مسیح، مذهب نهادینه شده به فساد، افتراق درونی، و حتی قتل درغلتید، و منتهی به شورش بزرگ و آشوب بار کوخبا شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/our-local-catholic-nightmare/

تعليقات