گردهمائی ایرانیان در اسرائیل برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی ملت ایران

همانند دیگر کشورهای خارجی، سه شنبه شب هفته جاری، نهم ژانویه، شماری از ایرانی تباران مقیم اسرائیل در شهر خولون گرد هم آمدند تا بار دیگر پیوند دوستی دیرینه خود را با ایران و مردم ایران تجدید کنند.

اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان را افرادی تشکیل میدادند که در ایران زاده شده‌ و هنوز عشق ایران را در دل، و آرزوی دیدار از زادگاه خود را هر روز در سر دارند، کمااینکه سالهای زیادی از مهاجرت آنها به اسرائیل میگذرد… حداقل چهل سال، ولی چهل سال دوری از وطن نه تنها این علاقه را کم نکرده بلکه روز بروز بر آن افزوده میشود. آنها در ایران بدنیا آمده اند، بزرگ شدند، به مدرسه و دبیرستان رفتند. ایرانی در هرکجای دنیا هرگز علاقه خود را به خاک مهین و زادگاهش را از دست نمی‌دهد.

گردهمائی ایرانیان در شهر خولون در اسرائیل برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی ملت ایران (9 ژانویه 2018) (عکس: یاسمین شالوم متحده)

همچنین جوانانی در این گرد هم آیی شرکت داشتند که در اسرائیل متولد شدند ولی حب و علاقه ایران در رگهای آنها جریان دارد، به زبان فارسی تکلم میکنند و اشعار فارسی را بخوبی می خوانند و می فهمند و رویدادهای اخیر در ایران را در این ایام با دلواپسی دنبال میکنند.

با چند تن از آقایان و خانمهایی که با علاقه زیاد پرچم ایران و اسرائیل را بدست داشتند و با احساسات فراوان آنها را تکان میدادند صحبت کردم. نمیدانم چه حکمتی در خاطرات و دلتنگی ها هست که ایرانی هر جا که باشد و در هر شرایطی، در لحظه ای که در باره خاطرات از ایران صحبت میشود یکباره بیخ گلویشان را می گیرد، حتی آنهایی که در مورد نکته های کوچک… مثل دیدار همسایگان در راه پله ساختمان یا ملاقات با هم در مغازه ای یا همسایگی کوچه خاطره دارند و از یاد آوری و بخاطر آوردنشان قطره کوچک اشکی در گوشه چشمشان ظاهر میشد.

گردهمائی ایرانیان در شهر خولون در اسرائیل برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی ملت ایران (9 ژانویه 2018) (عکس: یاسمین شالوم متحده)

در برگزاری و ترتیب دادن این گرد همایی، آقای بابک اسحاقی شاعر معروف ایرانی تبار ساکن اسرائیل و خانم شیرلی شمسیان که همیشه در توسعه و ترویج فرهنگ ایران در اسرائیل فعال هستند تلاش فراوانی داشتند. البته یاری دوستان هنرمند، خوانندگان ایرانی فارسی زبان، این اجتماع و گرد هم آیی را به محفلی گرم برای رساندن پیام دوستانه و محبت آمیز به ایرانیان تبدیل کرد.

در این مراسم، آقای بابک اسحاقی شعری در وجاهت زن ایرانی سروده بودند، که آن را قرائت نمودند.

گردهمائی ایرانیان در شهر خولون در اسرائیل برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی ملت ایران (9 ژانویه 2018) (عکس: یاسمین شالوم متحده)

گفتنی است، زن ایرانی در تمام طول تاریخ ایران نقش مهمی داشته و نقش بزرگی در انقلاب سال 57 اجرا کرد و هم اکنون در اعتراضات و تظاهرات بر علیه ظلم و استبداد و رویدادهایی که در این اواخر بر ملت میگذرد و در مبارزه با بیعدالتی‌هایی که در کشور رخ میدهد، نقش جدی دارد.

مردم اسرائیل با مردم ایران دوستی دیرینه دارند. پس بر ماست که این دوستی را روز بروز تقویت کنیم و نشان بدهیم که میتوانیم قلب سنگ سیاستمداران را ذره ذره نرم کنیم زیرا که خداوند هم از دشمنی و نفاق بین فرزندانش رضایت ندارد.

گردهمائی ایرانیان در شهر خولون در اسرائیل برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی ملت ایران (9 ژانویه 2018) (عکس: یاسمین شالوم متحده)
عن الكاتب
یاسمین شالوم متحده متولد گلپایگان و مقیم شهر مودیعین در اسرائیل
تعليقات