شانیا آبرامسون

شانیا آبرامسون

بیشتر
عن الكاتب
«شانیا آبرامسون» از ساکنان نیمه‌-برزیلی نیویورک است. پس از اتمام تحصیلات در زمینه‌ی تاریخ و مطالعات یهودیت در دانشگاه «جانز هاپکینز»، به اورشلیم مهاجرت کرده است. وی همچنین در انستیتو «دریشای مانهاتان» تورات خوانده است و به فوتبال و شعر علاقمند است.